8 maart – Mars tegen seksisme : Van #MeToo naar #WijVechtenTerug (Antwerpen)

Do 8/03 - Internationale vrouwendag 19u - Antwerpen Mars tegen seksisme : van #MeToo naar #Wijvechtenterug

Stop seksisme op het werk, op school en op straat

De moedige publieke getuigenissen onder #metoo waren tekenend: seksisme zit diep ingebakken in onze samenleving. De cijfers bevestigen dat. 98% van de vrouwen in België waren al minstens één maal slachtoffer van seksuele intimidatie op straat. Er zijn gemiddeld 8 verkrachtingen per dag. Aan verschillende universiteiten werd reclame gemaakt voor prostitutie met ‘RichMeetBeautiful’. Vrouwen zijn goed voor 66% van de deeltijdse contracten. Hoe antwoorden we best op seksisme? Hoe zetten we beweging verder? De aanklachten zetten actief verzet terug op de agenda. Daarom willen van 8 maart, internationale vrouwendag, terug een dag van strijd maken en roept ROSA-Antwerpen op voor een Mars tegen Seksisme.

Racisme is geen antwoord op seksisme

Partijen als N-VA en Vlaams Belang gebruiken seksisme om vluchtelingen en migranten met de vinger te wijzen. De rechtse regering verstopt het asociale beleid met een verdeel-en- heerstactiek. Seksisme is niet eigen aan een bepaalde cultuur, maar is aanwezig in alle onderdelen van de samenleving en over heel de wereld. Het antiseksistische discours van politici zoals Zuhal Demir of Theo Francken is hypocriet. Hun besparingspolitiek versterkt de minderwaardige positie van vrouwen in de samenleving en dus seksisme in het algemeen. We mogen ons niet laten verdelen! We moeten samen opkomen tegen alle vormen van discriminatie en sociale afbraak.

Collectieve oplossingen voor collectieve problemen

Seksisme wordt niet uitgelokt door kledij. Het is evenmin een gevolg van de ‘mannelijke natuur.’ Seksisme is geen individueel, maar een maatschappelijk probleem. Seksisme laat de 1% rijksten toe om meer winsten te maken door het lichaam van vrouwen te commercialiseren in reclame en
pornografie en door goedkopere arbeidskrachten in te zetten (ook in België verdienen vrouwen gemiddeld 25% minder). Dit is de kapitalistische logica waar de winsten van een kleine elite centraal staan. Het kapitalisme verdeelt de 99% om de winsten van de 1% rijksten veilig te stellen. Tegelijk wordt een cultuur gecreëerd waar alles, ook een mensenlichaam, tot koopwaar wordt herleid.

Om echte voortuigang voor vrouwen af te dwingen, willen wij dus strijden voor gratis kwaliteitsvol onderwijs (met goede seksuele opvoeding), betaalbare huisvesting, sterke openbare diensten en degelijke jobs voor iedereen, tegen de commercialisering van ons lichaam, …. Dat is de basis voor echte emancipatie van de vrouwen.

ROSA komt op voor een samenleving zonder discriminatie, waar de noden van de grote meerderheid voorop staan en niet de belangen van een kleine minderheid. Om dat mogelijk te maken, hebben we nood aan eenheid van vrouwen, mannen, jongeren, werkenden, ongeacht religie, afkomst en huidskleur. Doe mee en neem contact op met de ROSA campagne.

FacebookMars Tegen Seksisme – Antwerpen

MEETINGS EN VERGADERINGEN

  • DO 22/02 – R-Blok (UA) 19u30 – Hoe seksisme stoppen?
  • DO 15/03 – ROSA-vergadering Antwerpen (info site / FB)
  • ZO 31/03 – Nationale ROSA dag – Brussel

contact@campagneROSA.be 0484 36 77 01 of 0472 43 60 75

________________________________

Andere mars tegen seksisme op initiatief van ROSA zullen plaatsvinden op 8 maart:

  • Gent: donderdag 8 maart om 19.30 uur in het stadhuis Gent
  • Brussel: donderdag  8 maart om 16.00 uur voor de foyer bij ULB – Solbosch Av. Paul Héger. Het evenement zal deelnemen aan de actie van de World March of Women om 17.30 uur op het Centraal Station.
  • Maar ook acties in Namen, Luik, Bergen. Contacteer ons!

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.