Internationale Vrouwendag : samen strijden tegen seksisme en asociaal beleid!

8 maart is als dag van strijd terug op de agenda geplaatst. Dat gebeurde met massaal protest in onder meer Spanje, Argentinië, Ierland, ... Maar ook met de eerste marsen tegen seksisme de voorbije jaren in ons land.

Mondiaal zetten meer en meer mensen hun woede om in actief verzet. Symbolische oplossingen en vage beloftes helpen ons niet vooruit! Binnenkort zijn er verkiezingen. De traditionele partijen stellen dat ze ijveren voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de realiteit toont het tegendeel aan. De regering veralgemeent precaire banen en straft de werklozen. Dit economisch geweld raakt vrouwen des te harder. Jobonzekerheid maakt het erg moeilijk om aangifte te doen rond seksuele intimidatie op het werk. Hoe raak je uit een situatie van huishoudelijk geweld als je financieel afhankelijk bent?! Door de besparingen komen heel wat elementen van zorg bij het gezin terecht in plaats van collectief georganiseerd te worden in de samenleving. Dat maakt de dubbele dagtaak van veel vrouwen nog zwaarder. Wij pleiten voor een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, een reële stijging van het minimumloon en pensioen etc. De wooncrisis in Gent, met 11.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning en hallucinante prijzen op de woningmarkt, maakt het leven van de zwaksten extra moeilijk. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen zou een recht moeten zijn.

Tegen alle vormen van discriminatie

Seksisme, zoals racisme, discriminatie van holebi’s, transfobie en alle vormen van discriminatie, dient diegenen die belang hebben bij een verdeel-en-heers-politiek. De strijd tegen seksisme gaat ons allemaal aan! Het zijn niet de mannen die ‘te veel verdienen’ evenmin de vluchtelingen die ‘te veel kosten’. Het is de onverzadigbare hebzucht van de rijkste 0,1% en hun systeem gebaseerd op uitbuiting, enorme ongelijkheid en een asociaal beleid, die moeten worden gestopt.

Campagne ROSA Gent MEETING MAANDAG 25 MAART om 19u30 , zaaltje boven Irish Pub Celtic Towers – Korenmarkt
Ga met ons in discussie over de strijd tegen seksisme: ‘You can’t have capitalism without racism, sexism, …. strijden tegen alle vormen van discriminatie en voor een alternatief op het kapitalisme.’
Met: Tanja Niemeier – ROSA activiste in Gent en LSP-lid ; Elise Craeghs – ROSA en LGBTQI+ activiste ; Mai Vermeulen – ROSA verantwoordelijke scholieren

8 maart 2019 – Gent


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.