Stop Poetins oorlog! Bouw mee een beweging tegen oorlog en imperialisme!

Doe mee met het ALS-ROSA blok op de nationale betoging “Europe for Peace” in Brussel op 27 maart!

Op 24 februari werden we wakker met een oorlog in het hart van Oost-Europa, een oorlog die de hele regio en de wereld in een militaire explosie dreigt te storten. De misdadige invasie van Oekraïne door het Russische regime treft de werkende klasse van Oekraïne en Rusland bijzonder hard. De schok van de invasie wordt wereldwijd gevoeld. Werkenden en armen overal ter wereld betalen de prijs in hun energiefacturen en voedselprijzen. Ondertussen leiden de regeringen publiek geld af naar groeiende militaire budgetten. Massamobilisaties zoals in Duitsland zijn nodig om ons ongenoegen over de oorlogsescalatie te uiten en om een echt alternatief naar voren te schuiven.

Facebook Event

Tienduizenden zijn al omgekomen. Meer dan 1.5 miljoen mensen ontvluchtten het land op zoek naar onderdak in Polen of Roemenië, en bijna 2 miljoen anderen zijn intern ontheemd. Een enorme golf van solidariteit verwelkomt de vluchtelingenstroom die uit vrouwen en kinderen bestaat. Het beleid volgt echter niet. Decennia neoliberaal beleid in de EU hebben het onmogelijk gemaakt voor regeringen om degelijke huisvesting en inkomen te voorzien voor vluchtelingen uit Oekraïne en elders ter wereld. Dat wordt versterkt door de asociale migratiepolitiek van Fort Europa, die discriminatie aan de grenzen aanwakkert.

Vrouwen worden extra hard geraakt door de oorlog. Zij die vluchten en zij die blijven zijn kwetsbaar voor allerlei fysiek en psychologisch geweld. Ondertussen vullen wapenproducenten hun zakken met de enorme winsten dankzij groeiende militaire uitgaven. De krachtsverhouding in Europa en de wereld vervalt tot haar kern, armen en onderdrukten moeten de prijs betalen. Werkenden en jongeren hebben niets te winnen bij deze oorlog en moeten zich collectief organiseren om een echt alternatief gebaseerd op internationale solidariteit naar voren te schuiven.

Deze oorlog wordt vooral gevoerd in het belang van het Russisch imperialisme, maar alle imperialistische krachten zijn betrokken. De VS en NAVO speelden een sleutelrol in het opdrijven van de spanningen in Oost-Europa en handelen enkel in hun geopolitiek belang, ze maken zich weinig zorgen over het welzijn van mensen in Oekraïne. De competitie tussen de VS en China voor een nieuwe opdeling van de wereldmarkt zal nieuwe militaire confrontaties met zich meebrengen. De dreiging van een totale oorlog tussen de nucleaire superkrachten van deze wereld is dichter dan ooit en geen enkel leeg akkoord of gewapende diplomatiek kan dat oplossen. We hebben nood aan een internationale massabeweging die een antwoord biedt op de oorzaak van deze wedijver en het leed die het meebrengt.

Overal in Oekraïne, Rusland en Belarus organiseren jongeren en werkenden acties tegen Poetins criminele invasie. Ze eisen een eind aan de oorlog. Ondanks de groeiende repressie: meer dan 14.000 activisten werden de afgelopen weken in Rusland gearresteerd. We moeten de anti-oorlogsprotesten in Rusland steunen, ze hebben een cruciale rol te spelen om Poetin te stoppen zonder extra leed voor jongeren en werkenden aan te brengen. Met internationaal gecoördineerde massa actie tegen de oorlog en alle imperialistische oorlogsstokers die er winst op maken, kunnen we de systemische wortels van deze tragedie uitdagen en de basis leggen voor een samenleving vrij van uitbuiting, oorlog en onderdrukking. Als je hier mee akkoord gaat, stap dan mee in het ALS-ROSA blok tegen oorlog en imperialisme op de nationale betoging “Europe for Peace” op 27 maart in Brussel. We strijden samen om onze noden boven de winsten van kapitalistische oorlogsstokers te plaatsen.

Wil je ons helpen de beweging verder uit te bouwen? Help ons acties op jouw school, universiteit of werkplaats organiseren.

Verslag actie in scholen – Brugge

We eisen :

  • Stop oorlog in Oekraïne! Trek de Russische troepen nu terug!
  • Voor het recht van de Oekraïners om over hun eigen toekomst te beslissen, inclusief het recht op zelfbeschikking voor minderheden!
  • Geen vertrouwen in het imperialisme en de wapenwedloop van de VS/NAVO
  • Nee tegen het racistische vluchtelingenbeleid van de EU! Open veilige en legale routes voor alle vluchtelingen.
  • Toegang tot fatsoenlijke huisvesting, gezondheidszorg en werk of uitkeringen voor iedereen!
  • Geen illusies in de diplomatie van de oorlogszuchtigen. Voor een internationale massabeweging tegen oorlog en imperialisme!
  • Steun aan het Russische protest tegen de oorlog en het regime van Poetin
  • Voor een internationalistisch socialistisch alternatief voor kapitalistische conflicten die leiden tot oorlog en vernietiging.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.