[8 maart] Internationale vrouwendag maak seksisme bespreekbaar op school – Gent

Volgens een Sensoa-enquête uit 2011 krijgt 1 op 3 Belgische leerlingen te maken met seksuele intimidatie op school, werd 1 op 10 minderjarige vrouwen reeds slachtoffer van verkrachting of poging tot verkrachting en kan slecht één derde daarvan er met iemand over praten.

De moedige getuigenissen van de #metoo campagne bevestigden nogmaals dat seksisme diep ingebakken zit in onze samenleving.

De kwetsbaarheid van vrouwen is gelinkt aan een kwetsbare economische positie. In België verdienen vrouwen gemiddeld 20% minder dan mannen, zelfs bij studentenjobs bedraagt de loonkloof al 12%. Besparingen in openbare diensten, onderwijs en zorgsector trekken de levensstandaard verder naar beneden. Veel van de zorg en onbetaalde huishoudelijke taken vallen daardoor bij het gezin, vaak bij vrouwen.

Die precaire levensomstandigheden van vrouwen en vormen van economische afhankelijkheid, stellen hen niet alleen bloot aan ongewenste intimiteiten, maar dwingen ook vrouwen om hun seksualiteit te verkopen. De reclame- en porno-industrie objectiveren het vrouwenlichaam en scheppen een beeld van ondergeschiktheid.

De onderdrukking en uitbuiting van vrouwen is gebaseerd op een economisch systeem dat draait in belang van winst.

Samen tegen seksisme en besparingen

Overvolle klassen en overwerkte leerkrachten beperken de sociale controle die wordt uitgeoefend, beperken de individuele begeleiding die ruimte zou geven aan jongeren om over dit soort onderwerpen te praten. In zowel 2015 als 2016 verminderden de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs met 4,5%. Om mee te bouwen aan een veiligere openbare ruimte zijn er meer middelen nodig voor onderwijs: stop de besparingen en voor een herinvestering in onderwijs!

ROSA wil meebouwen aan campagnes op de scholen om seksisme bespreekbaar te maken en roept op om 8 maart, internationale vrouwendag, in teken van vrouwenstrijd te stellen, ook op school


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.