8 maart 2019. Women’s Strike UGent.

De Walk-out begon met een speech van professoren en werknemers van de UGent. Ze hadden heel progressieve eisen.

Ze eisen inspanningen voor een meer inclusieve universiteit, zoals de rector had beloofd tijdens de verkiezingen. Ze ijveren ook voor minder werkdruk en stress met gelijke kansen voor iedereen.

Ze halen ook aan dat de meerderheid van de professoren nog man zijn terwijl er nog steeds meer vrouwen afstuderen aan de UGent. Maar de meerderheid van het personeel van de cafetaria, kuisploeg,… zijn nog steeds vrouwen en vooral vrouwen met een migratie-achtergrond. Ze eisen een degelijk minimumloon voor de mensen die in dit deel van de universiteit tewerkgesteld zijn. Ze willen dat er een stop komt op het uitbesteden van deze jobs om mensen niet in nog precairere arbeidssituaties te duwen.

Er moet, volgens de organisatoren van de women strike, ook meer aandacht zijn voor racisme, seksisme, LGBTQI+ fobie en ableism, Er moet een debat geopend worden over machtsrelaties.

Om een betere work-life balance te kunnen hebben, eisen ze een 30-urenweek als de nieuwe fulltime.

Na de speech van de women-strike, was er een open micro.

Elise heeft een speech gegeven en Anna heeft vertaald. Ze heeft gesproken over de mars die, die avond ging doorgaan. Ze gaf aan dat Campagne ROSA anti-kapitalistisch is en strijdt tegen alle vormen van onderdrukking en discriminatie. Ze legde ook de algemene vrouwenstrijd uit en hoe vrouwenrechten wereldwijd worden geschonden. En dat mensen hier wereldwijd tegen opkomen en de straat op trekken. Ze eindigde met de vraag om te komen en solidair te zijn met de strijd. Ze riep op aan alle vrouwen, mannen en alle mensen die niet in het binaire systeem passen om mee op straat te komen! Vrouwenemancipatie is in het voordeel van iedereen! Solidariteit moet ook wereldwijd zijn met iedereen die onderdrukt wordt door een systeem dat winsten maakt op de kap van het welzijn van miljarden mensen. Elise is later ook geïnterviewd door de media. De speech is gefilmd en op facebook geplaatst.

Verder zijn er heel wat badges en dergelijke verkocht. We hebben heel wat financiële steun opgehaald, meer dan 60 euro! Er was tijdens de walk-out heel wat enthousiasme voor de mars en de benadering van Campagne ROSA! Het is duidelijk dat de campagne op heel wat steun kan rekenen in Gent.

De laatste spreker van de open micro was Nina Power, een bekende feminist die een boek had geschreven. Naast Campagne ROSA spraken ook: Comac, Students for climate, Tim Joosen van ACOD, queer pride, #DurfDenken, en kwam een spoken word activiste aan bod.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.