Straffe klimaatbetoging brengt 70.000 mensen naar Brussel

Dit was de grootste betoging van dit én vorig jaar. De Covid-19-pandemie maakte geen einde aan de klimaatwoede, integendeel.

De afgelopen maanden werden de gevolgen van klimaatverandering en andere planetaire bedreigingen enkel duidelijker en concreter: van de overstromingen in ons land tot de bosbranden elders en de vele andere rampen. Tegelijk toonde de pandemie aan dat individuele gedragswijzigingen niet volstaan om de klimaatramp te voorkomen. Er is nood aan een ander systeem.

Met 70.000 betogers in Brussel werden klimaat en milieu opnieuw bovenaan de agenda gezet. Uit de beweging van 2019 leerden we echter dat massaal protest niet volstaat om tot verandering te komen. Daarvoor zal harde strijd nodig zijn tegen het kapitalisme, het systeem dat aan de basis van de huidige problemen ligt. Er is ook een alternatief nodig: een democratisch en rationeel geplande economie waarin de beschikbare grondstoffen en mogelijkheden benut worden met het oog op de noden van de meerderheid van de bevolking. Socialisme is dat.

Op de klimaatbetoging was er een bont samengesteld gezelschap. Dat is positief en het kan aangegrepen worden om de discussie over alternatieven aan te gaan. De Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA vormden een delegatie die zich klaar en duidelijk tegen het kapitalisme uitsprak en voor een socialistisch alternatief pleitte. We haalden steun op om 100 jongeren naar het protest tijdens de klimaattop in Glasgow te sturen in november. Dat doen we als onderdeel van International Socialist Alternative: het kapitalisme is internationaal georganiseerd, ons verzet ertegen ook.

We verdeelden onder meer een pamflet met het 10-puntenprogramma van ALS en ROSA. Aan onze stands en in de reacties op onze militanten die campagne voerden, merkten we een grote openheid voor onze socialistische antwoorden. Ben je het eens met onze voorstellen? Steun ons Glasgowfonds, neem contact met ons op voor een discussie of om actief te worden.

Affiches – PDF versie (hier)

Foto’s van Liesbeth

 

Foto’s van Jean Marie

 

Foto’s van Virginie

 

Foto’s van Hanna Leemans

 

Foto’s van ALS


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.