Het kapitalisme doodt: onteigen de klimaatcriminelen!

10-puntenprogramma van Campagne ROSA. Tegen de verspilling van de markteconomie: voor democratische socialistische planning.

In 2019 vonden overal ter wereld massale betogingen en schoolstakingen plaats tegen de klimaatcrisis. Jongeren liepen voorop, maar er was ook aanzienlijke steun onder de bredere bevolking. Deze beweging bracht de kwestie op de voorpagina’s, zij het met beperkt succes. Deze zomer heeft op catastrofale wijze aangetoond dat de strijd nog maar net begonnen is. Hoe kunnen we echte verandering bekomen? Hier zijn enkele voorstellen van de Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA.

Jarenlange besparingen op publieke diensten maakten ons machteloos tegen de pandemie en overstromingen in Wallonië. Voor onmiddellijke massale investeringen, zoveel als nodig, in de zorgsector, brandweer, civiele bescherming en andere publieke diensten!

Geen asociale maatregelen, maar groen transport voor iedereen waaronder meer, beter en gratis openbaar vervoer. De groene transitie mag niet leiden tot meer taksen voor de werkende klasse.

Waarschuwingen van wetenschappers worden al jaren genegeerd. Grote investeringen in groene technologie worden enkel gedaan als ze op korte termijn winstgevend zijn voor aandeelhouders. Hun winstbejag belemmert het gebruik van de aanwezige kennis. Schaf daarom het patentrecht af en investeer massaal in publiek wetenschappelijk onderzoek!

De overstromingen toonden waarom private winsten niet mogen bepalen hoe of waar we wonen, maar dat dat bepaald moet worden op basis van waar het veilig is. Voor onmiddellijke massale investeringen in een bouw en renovatieplan van sociale huisvesting en isoleer straat per straat alle gebouwen om zo de uitstoot te verminderen

Verzekeringsmaatschappijen betalen slechts 590 miljoen van de 1,7 miljard euro schade voor de overstromingen in Wallonië. Nochtans maakten ze in de voorbije 10 jaar meer dan 15 miljard euro winst. Alle schade moet worden hersteld, ook van mensen die niet verzekerd zijn, zonder dat de verzekeringspremies duurder worden. Haal het geld uit rijke zakken. Organiseer de verzekerings- en financiële sector publiek én democratisch.

Grote multinationals zoals 3M in Antwerpen gijzelen werknemers en omwonenden met hun vervuiling. Respect voor ons milieu combineren met privaat winstbejag is onmogelijk: slechts 5 bedrijven stoten evenveel uit als alle gezinnen in ons land! We kunnen niet controleren wat we niet bezitten: onteigen de klimaatcriminelen van de big business!

De energiesector blijft gebruik maken van vervuilende energie die bovendien onbetaalbaar is. Er zijn genoeg winsten in de sector om groene en betaalbare energie voor iedereen mogelijk te maken. Voor een publieke energiesector onder democratische controle en beheer van de werkende klasse!

De werkende klasse mag niet opdraaien voor de groene reconversie. Jobs in vervuilende industrieën moeten veranderen in degelijke, sociaal nuttige en groene jobs. Om de kapitalistische crisis die miljoenen werklozen creëert te bestrijden, moet het werk ook herverdeeld worden. Dat kan met een 30-urenweek zonder loonverlies en lagere werkdruk.

De klimaatcrisis treft armsten het hardst en vergroot de wereldwijde ongelijkheid. Zo ontstaan naast de vele vluchtelingen voor oorlog en onderdrukking steeds meer klimaatvluchtelingen. Om te vermijden dat extreemrechts of andere verdedigers van het kapitalisme ons tegen elkaar opzetten, moeten we bouwen aan de grootst mogelijke eenheid. Onze strijd is daarom gekoppeld aan die tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking. Voor internationale solidariteit, stop racisme, seksisme en LGBTQI+fobie!

Groen kapitalisme is een leugen: het is kapitalistische hebzucht en verspilling die de klimaatcrisis veroorzaakt! Een groene transitie voor de hele economie kan er enkel komen als de sleutelsectoren van de economie uit privébezit genomen worden en onder democratisch beheer en controle van de werkende klasse geplaatst worden. Zo kunnen we de aanwezige rijkdom gebruiken om de economie te plannen in het belang van mens, dier en planeet. Jongeren en werkenden: solidair! Voor een democratisch socialistische wereld!

GA MEE NAAR SCHOTLAND – INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Om dit programma af te dwingen moeten we ons organiseren. ALS en ROSA doen dat internationaal. Van 4 tem 7 november gaan we naar Glasgow in Schotland om actie te voeren tijdens de COP26. We nemen er vier dagen lang deel aan de acties en meetings van International Socialist Alternative waarvan de Linkse Socialistische Partij de Belgische sectie is. De klimaatbeweging heeft nood aan de grootste mobilisatie ooit in Glasgow. Daarom moet je met ons meekomen! De totale kostprijs voor het vervoer, verblijf en eten bedraagt 185€. Inschrijven doe je via je lokale ALS en ROSA groep of contacteer ons via onze websites.

Formulier om je in te schrijven

Pamflet PDF versie


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.