28 mei was er dit jaar de Wereld Menstruatiedag

12% van de jonge vrouwen in Vlaanderen geeft aan regelmatig geen geld te hebben om menstruatieproducten te kopen.

Zij moeten terugvallen op ongepaste materialen zoals drie onderbroeken, toiletpapier of papieren zakdoekjes. Ze gaan dan niet naar school, noch naar vrijetijdsactiviteiten, bang voor pesterijen als er bloedvlekken op hun kledij verschijnen. In Schotland wordt het gratis aanbod van menstruatieproducten op scholen uitgebreid naar apotheken, wijk- en jeugdcentra.

↪ In België zagen we afgelopen periode ook wat spontane lokale acties en enkele proefprojecten tot stand komen. Zo maakte federaal Minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux 200.000 euro vrij om menstruatie-armoede binnen proefprojecten aan te pakken. De Vrouwenraad kreeg hiervan de helft toegewezen en schoof reeds verschillende concrete aanbevelingen naar voor. Zo zouden menstruatieproducten gratis ter beschikking gesteld worden. Meer duurzame menstruatieproducten moeten beter gekend en toegankelijk worden. Daarvoor moet een terugbetalingssysteem voorzien worden. Al deze producten vrijgesteld worden van belastingen en taksen. Vanuit die aanbevelingen werd het project ‘M²: Maak een einde aan menstruatie-armoede!’ gelanceerd. Dat bundelt vijftien concrete lokale acties. Een voorbeeld: vrijwilligers naaien zakjes waarin tien tampons of maandverbanden passen. Ze komen terecht in de toiletruimtes van scholen waar al wie dat nodig heeft ze kan meenemen.

✊ Uiteraard eisen we met Campagne ROSA gratis menstruatieproducten in alle publieke ruimtes, op onze scholen, in sportcentra, werkplaatsen… deze moeten op elk moment ter beschikking staan.

📍 Maar er is meer nodig dan 200.000,00 euro en proefprojecten. Er is dringend nood aan massale publieke investeringen: gratis menstruatieproducten, echt gratis en kwalitatief hoogstaand onderwijs, betaalbare gezondheidszorg, … Dit mag niet enkel van afhangen van de beschikbaarheid van eventuele vrijwilligers zoals de Vrouwenraad adviseert.

✊ Willen we menstruatie-armoede en armoede in het algemeen wegwerken is er nood aan een hoger minimumloon van 14euro/uur. Een hoger minimumloon moet natuurlijk gepaard gaan met andere maatregelen, zoals een verhoging van de werkloosheidsuitkering tot boven de armoedegrens en kinderbijslag die de reële kosten van het opvoeden van een kind dekt.

🔗 andere artikel van social.net : ‘Voorzie gratis menstruatie-producten in de schooltoiletten’

🔗 meer lezen : Strijd tegen period poverty


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.