Stop seksueel geweld !

Vandaag blijkt dat er twee weken geleden gruwelijke feiten plaats vonden op een begraafplaats in Gent. Een meid van slechts 14 jaar oud wordt verkracht door vijf jongeren, beelden ervan werden gemaakt en later verspreid op sociale media, waarna het slachtoffer enkele dagen later een wanhoopsdaad pleegt.

Dit is afschuwelijk, en we leven mee met haar familie en nabestaanden. Dit is echter geen geïsoleerde gebeurtenis. Om de zoveel tijd worden we geconfronteerd met dergelijke gelijkaardige en afschuwelijke gebeurtenissen die het nieuws halen of verborgen blijven. Ook België kent een verkrachtingscultuur: zaken als aanranding, seksueel overschrijdend gedrag, “wraakporno”, verkrachting,… wordt nog te vaak behandeld als een fait-divers. Enkel een kleine minderheid van slachtoffers geven deze feiten aan bij de politie, en enkel een deeltje van deze aanklachten resulteren in juridische straffen. Verkrachtingscultuur uit zich ook in het beoordelen van slachtoffers van seksueel geweld, maar ook als de alom aanwezige negatieve voorstelling die vrouwen reduceert als zwakke lustobjecten.

De overheid heeft hier ook schuld aan. Besparingen in de gezondheidszorg en publieke diensten maakt het moeilijker voor slachtoffers van seksueel geweld om hulp te zoeken. Bv een tekort aan personeel, verkrachtingskits en begeleide hulp en beperkte opleiding voor dit soort specifieke hulp is een uiting van de tekorten. Alsook (piloot)projecten die werken rond slachtoffers van seksueel geweld krijgen teweinig financiering om de nood aan hulp te kunnen opvangen. De rol van de overheid speelt zich ook in het onderwijs, waar lessen over seksuele opvoeding, seksueel grensoverschrijdend gedrag en wederzijdse toestemming nog steeds tekort schiet.

✊ Het besef groeit dat seksueel geweld niet om een fait-divers gaat, maar om een diepgaand maatschappelijk fenomeen dat aangeklaagd en bestreden moet worden. Sensibilisering is nuttig, maar zal niet volstaan. Er is collectieve strijd nodig waarbij we verzet tegen seksisme en seksueel geweld koppelen aan de maatschappelijke voedingsbodem ervan: dat is de ongelijkheid onder het kapitalisme met onder meer een tweederangspositie voor vrouwen. Enkel een samenleving op basis van menselijke solidariteit en gelijkheid kan de basis leggen om een einde te maken aan alle vormen van onderdrukking, en bijgevolg ook aan seksueel geweld dat daar een onderdeel van is.

Link artikels :

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.