De pandemie treft vrouwen nog harder

De condities die maken dat onze samenleving een dergelijk gezondheidsrisico moeilijk aankan, zijn dezelfde condities die de ondergeschikte positie van vrouwen in stand houden en versterken.

De condities die maken dat onze samenleving een dergelijk gezondheidsrisico moeilijk aankan, zijn dezelfde condities die de ondergeschikte positie van vrouwen in stand houden en versterken : slecht uitgeruste en onderbemande openbare diensten, een arbeidsmarkt met constant aangroeiende sectoren met lage lonen en onzekere contracten en statuten, een ondergefinancierde gezondheidszorg en sociale sector waarin te weinig handen teveel werk moeten doen, een woningmarkt waarin de prijsstijgingen niet gevolgd worden door loonstijgingen,…

Een verandering van de plannen

Campagne Rosa had een volle agenda voorzien voor de komende weken: internationale vrouwendag, equal pay day, Rosa- en ALS-conferentie, een eerste discussie over actie tegen de anti-abortusactie (de misnoemde “Mars voor het Leven” die pleit voor een politiek die overal tot een hogere dood onder vrouwen leidt),… Maar net als dat voor iedereen het geval is, wordt deze agenda doorkruist door het om zich heen grijpen van de corona-epidemie.

Dat betekent echter niet dat onze socialistisch-feministische eisen minder belangrijk of secundair zouden zijn geworden. De corona-crisis legt juist een uiterst pijnlijke vinger op de tekorten in een samenleving die al 40 jaar onderworpen is aan een neoliberaal besparingsprogramma. De condities die maken dat onze samenleving een dergelijk gezondheidsrisico moeilijk aankan, zijn dezelfde condities die de ondergeschikte positie van vrouwen in stand houden en versterken. Slecht uitgeruste en onderbemande openbare diensten, een arbeidsmarkt met constant aangroeiende sectoren met lage lonen en onzekere contracten en statuten, een ondergefinancierde gezondheidszorg en sociale sector waarin te weinig handen teveel werk moeten doen, een woningmarkt waarin de prijsstijgingen niet gevolgd worden door loonstijgingen,…

Wat nodig is om de epidemie efficiënt te bestrijden, is een samenleving die collectief zorg draagt voor ieder individu

De eisen die Campagne Rosa verdedigt, tonen vandaag meer dan ooit hun nut, tenminste vanuit het standpunt van de volksgezondheid. Voor de regeringen in dit land – en de komende federale regering zal daar geen uitzondering op zijn – is volksgezondheid echter niet hun eerste vertrekpunt. Wat bij hen voorop staat, zijn wat zij “de belangen van de economie” noemen, maar dan herleid tot de belangen van de aandeelhouders van de grote bedrijven. De coronacrisis toont nu aan hoe dat beleid onze kracht om met zo’n gezondheidscrisis om te gaan enorm heeft beperkt.

Het feit dat alle regeringen de bedrijfsbelangen voorop blijven stellen, leidt er ook toe dat doortastende maatregelen die nodig zijn om de epidemie – en de gevolgen ervan – in te perken niet genomen worden. De lessen worden opgeschort, maar de scholen blijven open opdat mensen kunnen gaan werken, waardoor de maatregel onmiddellijk zijn nut verliest. Alle recreatieve activiteiten worden opgeschort om besmetting te vermijden, maar mensen moeten wel verder blijven werken in industrie en diensten, zelfs als die niet nuttig zijn in de bestrijding van de crisis.

Het onvermogen van de samenleving om alles op alles te zetten om een dergelijk gezondheidsrisico in te perken, is er omdat “de samenleving” niet beslist over wat geproduceerd moet worden, hoe, waar,… en vooral met welk doel. Als de gewone werkenden, jongeren, werklozen en gepensioneerden,… gezamenlijk zouden beslissen, zouden anti-bacteriële gels en mondmaskers niet spectaculair duurder worden op een dergelijk moment van hoge nood. We zouden beslissen om er meer te produceren.

We zouden ook beslissen dat alle niet-essentiële arbeid gestopt wordt om de verandering in de noden door de coronacrisis op te vangen: het massaal inzetten van extra personeel in de gezondheids- en ouderenzorg, het sociaal werk, het uitwerken van crisisplannen om de armsten in de samenleving, de daklozen, de sanspapiers,… uit hun ongezonde omgeving te halen en hen bescherming te bieden, van plannen van bevoorrading en verzorging van mensen die verplicht thuis moeten blijven, met een prioriteit voor de oudere bevolking,

We zouden zeker ook beslissen dat alle redenen waarom mensen toch gaan werken als ze ziek zijn – onzekere contracten, lage lonen waardoor je loonverlies wegens ziekte niet kunt permitteren,… – bestreden moeten worden. Maar alle regeringen van de laatste decennia voerden integendeel een strijd tegen zogenaamd “ziekteverzuim”, waarmee een klimaat werd gecreëerd dat wie ziek is feitelijk gewoon een luie profiteur was. Daar zullen we nu een prijs voor betalen in de strijd tegen de epidemie.

Maar wij beslissen niet. Zij die beslissen zijn dezelfde kleine minderheid van kapitaalbezitters, grootaandeelhouders van de grote bedrijven, die alleen al in België vorig jaar 172 miljard euro versluisd hebben naar belastingparadijzen. Hun enige doel in de controle over de productiemiddelen is via winsten hun kapitaal te laten aangroeien tot nog meer monsterachtige proporties dan het nu al is. Is monsterachtig een overdrijving? Neen, het is eerder een eufemisme! De 1% rijksten hebben meer dan twee maal zoveel rijkdom als de armste 6,9 miljard mensen!

Wat nodig is om de epidemie zo doeltreffend mogelijk te bestrijden, is het inzetten van alle productieve krachten in het belang van de volksgezondheid, het collectief voorzien in de noden van elk individu. Wat we zien, is echter een politiek die zo veel als mogelijk de belangen van de bedrijven voorop blijft plaatsen en de kosten van de crisis zal afwentelen op de rug van de meerderheid van de bevolking. Het is een politiek die het dodentol van de epidemie zal doen toenemen.

De nieuwe plannen van Campagne ROSA

We hebben zelf beslist om de Mars tegen Seksisme op 14 maart, Equal Pay Day, af te lasten. Campagne Rosa was dus deel van de reeks culturele organisaties, scholen, instellingen,… die de late en halfslachtige beslissingen van de Vlaamse en federale overheid niet hebben afgewacht om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar onze hele agenda ligt overhoop en we vragen een beetje geduld aan onze leden en sympathisanten. We zullen zoveel als mogelijk proberen onze actie en discussie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Hou alvast 28 maart vrij! In plaats van onze afgelaste conferentie zullen we een alternatief digitaal aanbod aan discussies aanbieden. We kijken momenteel volop wat mogelijk is, hoe we dat zoveel als mogelijk interactief kunnen maken, hoe we omgaan met taalgebruik… Jullie ideeën en voorstellen zijn zeker welkom!

Een hele reeks mensen heeft op 8 maart laten weten dat ze met ons willen discussiëren. Hiervoor wilden we Rosa-cafés organiseren, ontmoetingsplaatsen en momenten waarop je Campagne Rosa kunt leren kennen. Ook een deel daarvan zal nu virtueel moeten worden. Wil je hierin betrokken worden, laat het dan zeker weten!

Een grote groep mensen zullen ineens veel tijd thuis moeten doorbrengen. Een ideaal moment om te lezen. Campagne Rosa heeft voor 8 maart haar programma in een nieuw kleedje gestopt, dat is al een eerste aanbeveling! Op onze website vind je een hele reeks artikels over diverse onderwerpen. Maar het is ook een ideaal moment om een blik te werpen op de nieuwe website en Facebookpagina van Rosa International Socialist Feminists, een initiatief tot het opzetten van een internationaal netwerk van campagnes en organisaties die een socialistisch feminisme verdedigen. Het is een website in verschillende talen, maar velen onder ons zullen misschien meer tijd hebben om ook eens een artikel door een vertaalmachine te jagen…

Als je ons wilt helpen de strijd op een andere manier en in nieuwe omstandigheden verder te zetten, dan kan dat op verschillende manieren, eerst en vooral door met ons in discussie te treden en betrokken te raken in de organisatie ervan en in de mobilisatie ervoor. Het afzeggen van onze belangrijkste publieke activiteiten betekent voor ons echter ook dat een hoop kosten al zijn gemaakt, terwijl de inkomsten die we ophalen tijdens die activiteiten drastisch dalen.

Steun je onze ideeën en wil je ons helpen onze krachten op te bouwen, kijk dan of je een gift kunt doen – hoe klein dan ook – of beter nog een permanente opdracht, waarbij je maandelijks een bedrag op onze rekening stort. Eén permanente opdracht van 20 euro/maand erbij is voor ons een belangrijke stap vooruit in vaste inkomsten. Zeker niet al onze sympathisanten kunnen dat zomaar missen, maar hetzelfde resultaat wordt bereikt met 2 permanente opdrachten van 10 euro/maand of 4 van 5 euro/maand of 10 van 2 euro/maand.
Rekeningnummer van ROSA : BE54 5230 8095 8497 (BIC: TRIOBEBB) Vrije mededeling : « Steun ROSA + Naam + Voornaam »


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.