8 maart 2024 – Internationale dag voor vrouwenrechten

Ook dit jaar doet de Campagne ROSA mee aan 8 maart, de internationale actiedag voor de rechten van vrouwen en LGBTQIA+ personen!

Vaarwel Depardieu!

Van beschuldigingen van seksmisdrijven aan het adres van Depardieu tot verkrachtingen die de helft van de vrouwelijke leden van een studentenvereniging treffen, seksuele intimidatie op het werk en huiselijk geweld: overlevenden zijn het beu om in het niets te schreeuwen.

De opkomst van reactionaire krachten accentueert alleen maar de twijfel rond de stem van slachtoffers. Het is tijd om actie te ondernemen voor echte verandering! Laten we op 8 maart de straat op gaan, net als de 2 miljoen mensen die onlangs in Italië demonstreerden tegen gendergerelateerd geweld.

Seksisme kun niet met racisme worden bestreden.

Extreem rechts wint aan vertrouwen. Alles wat niet past in het traditionele gezin ligt onder vuur: een toename van LGBTQIA+foob geweld, meer controle over vrouwen en hun lichaam, de afbraak van de sociale zekerheid, enz.

Meer dan een derde van de Franse vrouwen vindt dat ze thuis voor de kinderen moeten zorgen, 7% meer in één jaar tijd. En aangezien extreemrechts – op de voet gevolgd door de gevestigde partijen – niet vreemd is aan tegenstrijdigheden, geeft het immigranten de schuld van seksisme.

Geld voor bommen maar niet voor huisvesting, voedsel en gezondheidszorg?

Verkrachting wordt als wapen gebruikt en mensen die terugkeren van het front plegen vaker huiselijk geweld.

In Gaza worden elk uur twee moeders gedood door Israëlische bommen. Elke dag bevallen 180 vrouwen zonder water en zonder pijnstillers, zelfs voor keizersneden; zonder medische voorzieningen.

Ook de Belgische regering is schuldig. Ze weigert een embargo in te stellen op wapentransporten en een vluchtelingenstatuut toe te kennen aan mensen die gruweldaden ontvluchten, zoals de Afghaanse en Gazaanse vrouwen. De emancipatie van vrouwen kan alleen bereikt worden door de emancipatie van alle onderdrukte volkeren.

Financiële onafhankelijkheid, een bescherming tegen geweld

Het beleid van de regering is asociaal en treft de meest onderdrukten hard: aanval op onze koopkracht en ouderschapsverlof, vermindering van de hospitalisatietijd voor bevallingen, vermindering van de pensioenen voor deeltijdse werknemers (waarvan 80% vrouwen zijn).

De vakbonden ABVV en CSC roepen op tot een actiedag op 8 maart. Laten we ons inspireren door de beste elementen van de feministische stakingen in IJsland en Zwitserland om deze strijd te leiden. Laten we een minimumloon eisen van €17 bruto per uur (€ 2856 per maand); een collectieve vermindering van de werkuren, zonder loonverlies, met een vermindering van het werktempo en bijkomende aanwervingen om dit te bereiken; massale investeringen in openbare diensten (onderwijs, crèches, gezondheidszorg, sociale diensten, enz.) om aan onze noden te voldoen.

Laten we op 8 maart samen de straat op gaan!

Laten we de straten bezetten in solidariteit met vrouwen en LGBTQIA+ personen over de hele wereld en met alle onderdrukte volkeren, in Gaza en elders. Laten we vechten voor een einde aan de bezetting, aan gendergerelateerd geweld en aan alle vormen van onderdrukking! Laten we vechten voor een samenleving waarin iedereen veilig kan opgroeien en levenskeuzes kan maken die iedereen in staat stelt om zich te ontplooien.

Brussel

Agenda voor de dag

 • Feministische stakings/vakbondsactie in gemeenschappelijk front ABVV CSC (vanaf 10u30, leden van ROSA zullen aanwezig zijn)
 • Ontmoeting op het Albertineplein – feministisch dorp van de Wereldvrouwenmars in de namiddag, waar ROSA een stand zal hebben (vanaf 14u)
 • Verzamelen om 17u
 • De manifestatie vertrekt om 17u30 – sluit je aan bij het blok van Campagne ROSA!

… voorafgaand aan 8 maart?

 • 3 maart, materiaalproductie ter voorbereiding van 8 maart en presentatie van ROSA! Vanaf 14u, Hoveniersstraat 45, halte Ribaucourt
 • 5 maart, discussie over de huidige feministische strijd (geweld op de campus, de opkomst van extreem-rechts, vrouwen en oorlog, enz.) 18.45 uur, la Serre, Graystraat 171, halte Flagey

En wat daarna?

 • Zondag 17 maart, 12u Hoveniersstraat 45: Ontmoet ROSA – meeting over vrouwen en oorlog en ga samen naar de Palestina-demonstratie! (13u Noordstation Brussel)
 • Zondag 24 maart, 13u Albertine Plaats: Antiracismedemonstratie waar ROSA aanwezig zal zijn
 • Maandag 25 maart, 19u30 in de Pianofabriek (Fortstraat 35): Ontmoeting met een ROSA/LSR activiste uit Brazilië, Maria Clara, die zal spreken over de strijd tegen racisme en seksisme!

Luik

Agenda voor de dag

Bijeenkomst tegen seksisme georganiseerd door Campagne ROSA, Violet Rouge, Serhildan en Le Mouvement des femmes Kurdes en Europe (tjk-e.com).


Gent

Agenda voor de dag

 • 17u30 Vrijdagmarkt

Brugge

Agenda voor de dag


Antwerpen

Agenda voor de dag

 • 16u Sint-Andriesplaats 24

Leuven

Agenda van de dag

 • 18u Martelarenplein

 

 

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.