Vandaag is het 23 september, Dag van de biseksualiteit !

LGBTQI+ personen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, geweld, vooroordelen, marginalisering en stereotypen. Vandaag is een dag om biseksualiteit te vieren, maar ook om stil te staan bij de strijd die we voeren tegen het fysieke, mentale en verbale geweld ten aanzien van biseksuele personen.

Een klassensamenleving is gebaseerd op sterke en binaire genderrollen. Dit laat weinig ruimte voor mensen om in vrijheid te leven, zich ten volle te ontplooien. Binnen het kapitalisme worden liefde en relaties ook verder vervormd en beperkt. Alles, inclusief onze meest intieme relaties, wordt tot koopwaar gemaakt. Daarnaast wordt ook nog eens op ons welzijn bespaard! Naast de zorg, het onderwijs en de openbare diensten, delen LGBTQI+organisaties ook vaak in de klappen. Zo is er bijvoorbeeld Minister Dalle die middelen schrapt voor Wel Jong Niet Hetero, en dat op een moment wanneer LGTBQ+jongeren meer dan ooit nood hebben aan ondersteuning, veilige ruimtes en juiste informatie (teken de petitie voor degelijke publieke investeringen hier: https://safetynotfound.weljongniethetero.be/sign).

De tweederangs positie die vrouwen toegekend krijgen in zo’n samenleving (waarbij zij vaak financieel afhankelijk worden gehouden via lagere lonen en beperkte uitkeringen en tegelijk gratis het merendeel van de huishoudelijke taken opnemen), gaat hand in hand met geweld op vrouwen en met vijandigheid van alles wat afwijkt van zeer rigide genderrollen en relationele rollen en voorschriften.

Mensen die biseksueel zijn worden net als lesbische en homoseksuele personen geconfronteerd met discriminatie wanneer zij in een same-gender relatie verkeren (discriminatie op de werkvloer en huurmarkt, geweld etc.). Daarnaast wordt hun bestaan vaak vergeten of zelfs ontkent. Biseksuele mensen worden geconfronteerd met vooroordelen, worden vaak voorgesteld als hebzuchtig, ontrouw of zelfs fake. Ook worden ze jammer genoeg soms geconfronteerd met beschuldigingen van het zogenaamd ‘verzaken van de LGBTQI+strijd’ indien ze in relatie zijn met iemand van het andere gender.

Wij denken niet dat je leven leiden met een partner van wie je houdt, een verzaken is van om het even welke strijd. Het zijn immers niet je identiteit of je relaties die bepalen welke strijd je voert of wie je bondgenoten of vijanden zijn.

Wij voeren strijd tegen een heteronormatieve samenleving. Wij mobiliseren alle mensen van onze klasse tegen het kapitalistische systeem dat de meerderheid van de bevolking uitbuit en zich daarvoor baseert op binaire, strikte genderrollen en relatiepatronen. Wij organiseren ons tegen vooroordelen en discriminatie die deel uitmaken van een verdeel- en heersstrategie van de heersende klasse om de huidige machtsrelaties te behouden. Wij komen op voor een socialistische samenleving die de noden van de bevolking tegemoetkomt en waarin de rechten van alle ‘minderheids’groepen verdedigd worden.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.