Verenigd Koninkrijk. Rijke studenten houden een weddenschap over wie erin zou slagen de armste studente te misbruiken

Enkele eerstejaarsstudenten in een Whatsapp-gesprek een weddenschap aangingen over wie van hen erin zou slagen om seks te hebben met de armste studente van hun jaar! De boodschappen die verspreid worden weerspiegelen niet alleen het seksisme van deze personen, maar ook het feit dat vrouwen in armoede met een achtergrond in de arbeidersklasse geviseerd worden. 

Deze keer komt het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk en meer bepaald van de Universiteit van Durham, waar enkele eerstejaarsstudenten in een Whatsapp-gesprek een weddenschap aangingen over wie van hen erin zou slagen om seks te hebben met de armste studente van hun jaar! Het gesprek werd geïllustreerd door nog andere seksistische commentaren, evenals het voorstel om een middel in de drankjes van de meisjes te gieten en ze vervolgens te misbruiken, te verkrachten! Ze rechtvaardigen hun uitlatingen door te zeggen dat dit een “mannen- onder- elkaar” gesprek is- en dat dit soort commentaar dus is toegestaan…

Het uitlekken van het gesprek veroorzaakte grote woede op de universiteit, maar ook in de Britse samenleving, waarop de directie van de universiteit een onderzoek voerde met als resultaat de schorsing van één van deze jongens. Deze straf mag dan correct zijn, het is zeker niet genoeg, want deze student voerde een conversatie met anderen, die niet reageerden op wat hij zei!

Seksuele intimidatie en geweld op Britse universiteiten zijn niets nieuws. Volgens een onderzoek in 2017 werden alleen al op de universiteiten van Durham en Oxford in 2 jaar tijd 36 klachten over aanranding ingediend; ook werden in 1 jaar tijd 4 studenten berecht voor aanranding en werd 1 student veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Maar er is een dieper liggende kwestie: de boodschappen die verspreid worden weerspiegelen niet alleen het seksisme van deze personen, maar ook het feit dat vrouwen in armoede met een achtergrond in de arbeidersklasse geviseerd worden. 

Een genderkwestie, maar ook een klassenkwestie

In een systeem dat gebaseerd is op ongelijkheden die het seksisme voeden (maar ook op andere vormen van discriminatie van zwakkere sociale groepen, zoals LGBTQI+ mensen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, etc.), kunnen alle vrouwen, uit alle sociale klassen, het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld of aanvallen. Vrouwen uit de laagste sociale lagen zijn echter kwetsbaarder omdat ze te maken hebben met een dubbele onderdrukking: klasse en gender.

Tegelijkertijd hebben ze aanzienlijk minder mogelijkheden om seksistische risico’s te vermijden: ze maken gebruik van het openbaar vervoer waar ze kunnen worden lastiggevallen, ze gaan ’s avonds te voet naar huis (en ze zijn altijd bang), ze lopen een hoger risico om lastiggevallen te worden op het werk door hun werkgever, een collega of een klant terwijl ze werken in de laagstbetaalde functies, enz.

Vrouwen uit de armste sociale lagen worden onderschat en zelfs veracht door mensen als deze Durham-studenten, die een weddenschap sloten over hoe ze de armste studente kunnen identificeren, voor de gek houden en er vervolgens seks mee hebben (met of zonder toestemming). Het is in dit geval heel duidelijk dat seks niet wordt geassocieerd met alle gezonde elementen waarmee het zou moeten worden geassocieerd, zoals wederzijdse aantrekkingskracht, instemming en wederzijds respect; integendeel, het heeft alle rotte en giftige kenmerken van seksistische ideeën: oplichting, minachting en zelfs verkrachting! En natuurlijk zijn de makkelijkste slachtoffers in zo’n weddenschap niemand minder dan arme vrouwelijke studenten.

Bestrijding van seksisme, discriminatie en uitbuiting

In een systeem als het kapitalistische, dat de arbeidersklasse op vele niveaus onderdrukt en uitbuit, is het enige antwoord de gemeenschappelijke strijd tegen alle vormen van onderdrukking en discriminatie.

De arbeidersbeweging moet de eisen van arbeidersvrouwen integreren en overnemen, hen de ruimte en een stem geven en geen seksistisch gedrag toelaten binnen de beweging. Tegelijkertijd zou de feministische beweging moeten zoeken naar haar natuurlijke bondgenoten in andere bewegingen, zoals de antiracistische beweging, de klimaatbeweging en natuurlijk de arbeidersbeweging, in plaats van ze te zoeken binnen het burgerlijke feminisme, dat spreekt in naam van de gelijkheid, maar het systeem ondersteunt dat zich voedt met ongelijkheid.

Uiteindelijk is de strijd tegen het seksisme een andere versie van de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. Om succesvol te zijn, maakt de strijd tegen het seksisme deel uit van een reeks strijden die, samen, gericht moeten zijn op het omverwerpen van het kapitalistische systeem dat de winst van de 1 procent van de bevolking als objectief heeft door middel van uitbuiting van de overige 99 procent van de werknemers.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.