Internationale vrouwendag: grote betoging in Brussel tegen seksisme

Het slechte weer of het coronavirus hielden duizenden betogers niet tegen om in Brussel de straat op te trekken naar aanleiding van internationale vrouwendag.

Voor het vierde jaar op rij zijn er in ons land strijdbare acties op 8 maart. Campagne ROSA, die in 2017 de eerste mars tegen seksisme organiseerde, speelde ook dit jaar een actieve en belangrijke rol. Op de betoging in Brussel vormde campagne ROSA een delegatie met een duizendtal deelnemers op een actie waaraan in totaal ruim 10.000 mensen deelnamen.

Nu 8 maart op een zondag viel was het nuttig om te gaan voor een grote nationale betoging. Met 10.000 aanwezigen werd het potentieel bevestigd. Ongetwijfeld was een grotere opkomst mogelijk geweest indien alle omstandigheden hadden meegezeten: de afgelopen dagen werden we via alle media plat gewaarschuwd voor het coronavirus en werden zelfs enkele evenementen afgeblazen. Bovendien zat het weer tegen.

Een centraal thema op 8 maart was de verdediging van de sociale zekerheid. Die bestaat dit jaar 75 jaar en is essentieel als collectief sociaal vangnet. Het collectief karakter van sociale bescherming staat regelrecht tegenover de neoliberale besparingspolitiek die steeds meer sociale risico’s op de kap van individuen afschuift, met een grotere rol voor directe familie en vaak voor vrouwen.

Internationale vrouwendag ontstond in 1910 vanuit de socialistische beweging, op een ogenblik dat deze groeide en nog een sterke marxistische invloed kende. Het paste in de ontwikkeling van internationale strijddagen rond offensieve eisen, zoals 20 jaar voordien de strijd voor de achturendag op 1 mei. Vandaag staat een nieuwe generatie op om de strijd verder te zetten. Het asociale beleid van de afgelopen jaren ondermijnt de sociale zekerheid en dwingt steeds meer werkenden in laagbetaalde en deeltijdse jobs. De eis van een hogere lonen en minimum 14 euro per uur is dan ook essentieel om stappen vooruit te zetten. Gecombineerd met het individualiseren van sociale uitkeringen en een forse extra publieke investering in openbare diensten en sociale zekerheid, zou dit een groot verschil maken in het leven van werkende vrouwen én mannen.

Hieraan gekoppeld is er een opmars van protest tegen seksisme in alle domeinen van de samenleving. “My body, my choice,” riepen duizenden betogers op internationale vrouwendag. Er is een impact van de wereldwijde golf van feministisch protest, met verwijzingen naar acties in andere landen en “solidariteit met vrouwen in de hele wereld”. Op het podium van de Wereldvrouwenmars werd na afloop van de betoging aandachtig geluisterd naar de toespraak van Ginger Jentzen van Socialist Alternative, onze Amerikaanse zusterorganisatie. De strijd tegen seksisme is internationaal!

Seksisme en verdeeldheid zitten ingebakken in het DNA van het kapitalisme, een systeem gericht op een grote concentratie van rijkdom bij een handvol superrijken aan de top gecombineerd met een verdeling van sociale tekorten en spanningen onder de rest van de bevolking. Dit werkt seksisme, racisme, LGBTQI+fobie in de hand. De strijd tegen seksisme en voor gelijke rechten is dan ook een gevecht tegen het kapitalisme zelf.

Campagne ROSA komt, net als de eerste initiatiefnemers van de internationale vrouwendag meer dan 100 jaar geleden, op voor socialistisch feminisme: voor een samenleving zonder onderdrukking en uitbuiting waarin de werkenden en hun gezinnen democratische controle hebben over de productiemiddelen zodat sociaal nuttige doelstellingen centraal staan in plaats van de winsthonger van een kleine elite. De maatschappelijke kracht die zo’n verandering kan bekomen, is de arbeidersbeweging.

Campagne ROSA maakte op 8 maart kennis met heel veel nieuwe mensen. Nog veel anderen kijken naar campagne ROSA om verder in actie te gaan nadat ze zagen hoe we ingingen tegen het seksisme van KVHV en Jeff Hoeyberghs aan de UGent of nadat ze ons in actie zagen op 8 maart. Dat komt goed uit: we hebben namelijk enkele voorstellen.

  • Morgen, 9 maart, is er aan de UGent een staking rond verschillende eisen, waaronder die van een minimumloon van 14 euro per uur. Aan de UGent en bij onderaannemers zijn er enkele honderden personeelsleden die minder verdienen. Dat wordt niet aanvaard en er wordt gestaakt door vrouwen én mannen. Op de middag, van 12 tot 14u, is er een actiemoment aan het rectoraat. Iedereen welkom! https://www.facebook.com/events/527330224606760/
  • Volgende week, op 14 maart, is er in Gent de vierde mars tegen seksisme. Dit jaar wordt deze mars gericht op de eis van €14 euro per uur minimumloon, zeker op ‘Equal Pay Day’ (de dag tot wanneer vrouwen moesten werken om aan het gemiddelde jaarloon van mannen in 2019 te komen). De afspraak voor deze mars is om 15u aan de stadshal in Gent. https://www.facebook.com/events/1158042081041511/
  • Op 28 maart tenslotte is er de conferentie van campagne ROSA waarop we de tijd willen nemen om enkele discussies te voeren om sterker onderbouwd de strijd te voeren. Er zijn tal van sprekers rond thema’s als strijd tegen seksisme, voor abortusrechten, vrouwen en voetbal, strijd voor vrouwenrechten in Rusland, LGBTQI+-rechten, … Van 10u tot 19u in Brussel. Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/949620828768439/

Sluit aan bij campagne ROSA zodat we sterker staan om te reageren tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid!

Enkele fotoreportages:

Foto’s door Liesbeth:

Foto’s door Smilla:

Foto’s door Nico:

Foto’s door Arvid:


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.