Strijdbare “Pride is een Protest”-delegatie op de Belgian Pride

Na een afwezigheid van twee jaar was Pride afgelopen zaterdag eindelijk weer terug. De aanwezigen wilden van de gelegenheid gebruik maken om feest te vieren, maar velen waren er in de eerste plaats om deel te nemen aan de Pride Parade en om te demonstreren voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien.

Enkele honderden mensen sloten zich aan bij de delegatie van Campagne ROSA achter de spandoeken ‘Pride is a Protest’. Onze borden – gemaakt door leden van Campagne ROSA Brussel – werden gretig opgepikt door deelnemers aan de Pride. Enkele affiches benadrukten de noodzaak van internationale solidariteit tegen de reactionaire aanvallen op LGBTQIA+ mensen in de VS en elders, of de gevangenneming van anti-oorlogsactivisten (en LGBTQIA+ activisten) in Rusland. Slogans als “Vrouwenrechten, transrechten, zelfde strijd, zelfde gevecht”, “Homorechten, arbeidersrechten, zelfde strijd, zelfde gevecht”, “Burgerrechten, sociale rechten , zelfde strijd, zelfde gevecht”, “Internationaal verzet tegen homofobie en het kapitaal” werden enthousiast en vastberaden geroepen .

Honderden mensen passeerden langs de stands van Campagne ROSA. De badges waren een groot succes en met het ingezamelde geld kunnen we onze campagnes financieren en ons werk voortzetten. We hadden veel discussies. Velen zien net als ons dat het kapitalistische systeem geen uitweg biedt. De noodzaak om de strijd te verenigen om sterk genoeg te zijn om dit systeem omver te werpen, werd goed ontvangen. Wij denken dat er nood is aan een andere samenleving waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, een samenleving die niet gericht is op de winsten van enkele individuen maar op de behoeften van allen, een democratisch socialistische samenleving.

Volgende afspraak: Pride (is a) Protest op 26 juni

Pride begon als een politieke demonstratie om te strijden voor gelijke rechten. Dit politieke en militante karakter is vandaag nog steeds nodig. Daarom organiseert Campagne ROSA ter gelegenheid van de herdenking van Stonewall  de betogingen “Pride (is a) Protest” in Gent en Brugge. Verschillende ROSA-groepen organiseren een collectief vertrek met een open micro. Dit is onder meer het geval in Antwerpen (12u Draakplaats), Luik (12u30 Luik Guillemins) en Brussel (13u voor Brussel-Centraal).

De strijd voor het welzijn van LGBTQIA+ mensen en die voor een andere samenleving gaan hand in hand. Het welzijn van allen is immers in tegenspraak met het kapitalisme, dat gericht is op de winst van een kleine minderheid. Het klassieke kerngezin is de hoeksteen van het kapitalisme. De hele sociale structuur is nog steeds georganiseerd rond het klassieke gezin, waarbij één persoon de kostwinner is en de andere voornamelijk het huishouden doet. Ondertussen zijn er twee inkomens nodig om rond te komen. Dit zorgt voor een enorme druk, hoewel deze zorg- en huishoudelijke taken ook sociaal kunnen worden georganiseerd. Maar daarvoor zijn middelen nodig die momenteel in private handen zijn.

Op Pride is a Protest strijden we voor:

  • Investeringen in onderwijs, voor o.a degelijke lessen seksuele opvoeding waarin LGBTQIA+ thema’s en genderdiversiteit besproken worden van in de kleuterklas
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijke of psychologische zorg nodig heeft deze ontvangt zonder op een wachtlijst te belanden.
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit en uiterlijk.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQIA+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die veel expertise, maar weinig middelen hebben.
    Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen veilige huisvesting te garanderen.
  • Internationale steun voor LGBTQIA+ organisaties en gemeenschappen. Niet enkel symbolisch maar concreet door het vrijmaken van middelen en het versoepelen van de migratieprocedures voor vluchtelingen.

Foto’s van James

Foto’s van Giulia

Anderen


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.