7/10 : Actie FACES tegen het hervormingsproject van het wetboek

Dinsdag waren wij met de campagne ROSA aanwezig bij de actie die door het FACES-netwerk was georganiseerd tegen het regerings project om het wetboek van strafrecht te hervormen op het punt van seksueel geweld. Het 19e eeuwse wetboek van strafrecht is dringend aan verandering toe.

Maar zonder een sociale beweging zal de inbreng van essentiële concepten zoals wederzijdse instemming in deze code een dode letter blijven en geen echte impact hebben.

Slechts 4 van de 1000 verkrachtingen leiden tot een veroordeling. 91% van de slachtoffers die het aandurven naar de politie te gaan, verklaart dat zij slecht zijn ontvangen.

Als je beroofd wordt, komt de politie naar je huis, maar als je verkracht wordt, zijn er maar 3 ziekenhuizen in België waar je op één plek behandeld kunt worden, forensische vaststellingen kunt doen en een klacht kunt indienen.

Wat we nodig hebben, zijn massale overheidsinvesteringen in openbare en sociale diensten om slachtoffers te ondersteunen op sociaal, medisch, maar ook justitieel vlak. Er moet ook massaal worden geïnvesteerd in het rechtssysteem, anders zullen klachten blijven afgewezen worden bij gebrek aan personeel om ze te behandelen.
De tweede as van dit hervormingsproject betreft prostitutie.

Het is onaanvaardbaar om pooierij te legaliseren “als er geen abnormale winst is”. Het is nooit normaal om winst te maken op het lichaam van een ander.
Het is onaanvaardbaar dat zoveel mensen geen andere “keuze” hebben dan zich te prostitueren bij gebrek aan een fatsoenlijke baan, of een uitkering boven de armoedegrens.

Het is ook van cruciaal belang alles in het werk te stellen om seksuele slavernij te bestrijden en de slachtoffers te begeleiden; niet om de rechtsinstrumenten tegen de verantwoordelijken voor deze mensenhandel te vernietigen, zoals deze hervorming zal doen als zij het daglicht ziet.
Laten we ons organiseren!

Volgende grote datum: 25 november, internationale dag tegen gendergerelateerd geweld.

Foto’s – Credits @Emily


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.