Steun de ROSA campagne

We zijn financieel afhankelijk van diegenen die onze strijd steunen.

De ROSA Campagne organiseren en animeren kan niet zonder financiële middelen: huur lokalen, drukkosten (vlaggen, spandoeken, affiches, pamfletten, …) … ROSA ontvangt geen subsidies en heeft geen rijke sponsors. We zijn niet afhankelijk van officiële instanties; het is net hun asociale beleid dat we bestrijden. ROSA staat erop dat ze haar middelen haalt bij diegenen die onze strijd tegen seksisme en besparingen ondersteunen.

Help ons de ROSA Campagne opbouwen om zo te verzekeren dat we onze activiteiten op de meest efficiënte manier kunnen verder zetten! Met een gift, klein of groot, help je ons al een heel eind, maar overweeg zeker ook om ons op maandelijkse basis te steunen via een permanente opdracht. Dat zou ons verzekeren van middelen die nodig zijn om de toekomstige activiteiten van de ROSA Campagne te organiseren.

Online formulier

Als je akkoord bent met wat we in woord en daad verdedigen, sluit dan aan!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.