8 maart – Tegen seksisme, laten we vechten tegen onzekere banen!

We moeten samen strijden. Aanklagen is niet genoeg! Maatschappelijke problemen vereisen een collectief antwoord. Internationale Vrouwendag, 8 maart, moet terug een dag van strijd zijn om onze noden op de agenda te zetten en onze krachten te versterken. Dat is waarom de plaats van de vrouw het hele jaar door, maar zeker op 8 maart, in de strijd is.

Mars tegen seksisme en asociaal beleid

We moeten samen strijden. Aanklagen is niet genoeg! Maatschappelijke problemen vereisen een collectief antwoord. Internationale Vrouwendag, 8 maart, moet terug een dag van strijd zijn om onze noden op de agenda te zetten en onze krachten te versterken. Dat is waarom de plaats van de vrouw het hele jaar door, maar zeker op 8 maart, in de strijd is.

Werkzekerheid = stop onzekere jobs

#MeToo heeft het aangetoond: werkonzekerheid is een dagelijkse realiteit voor veel vrouwen. De media hadden het vooral over persoonlijkheden, maar het is een realiteit waarmee werkende vrouwen geconfronteerd worden in alle sectoren. Volgens een enquête van ACV Voeding en diensten was minstens één op de drie vrouwen, die in de sector van de dienstencheques werkt, slachtoffer van seksueel geweld.

Gaan werken zou niet mogen betekenen dat je gevaar loopt. Maar de bestaande procedures (vertrouwenspersonen, externe preventiedienst, …) zijn niet doeltreffend. Aangezien vrouwen vaak oververtegenwoordigd zijn in onzekere omstandigheden (sectoren met lage lonen, hyperflexibiliteit, eenoudergezinnen, …), hebben veel vrouwen financieel niet de mogelijkheid om hun werk op te zeggen (of hun partner te verlaten), wanneer ze geconfronteerd worden met geweld. Dit geeft de directies in de bedrijven de vrijheid om druk uit te oefenen.

Daarom zal uitsluitend een formeel antwoord onvoldoende zijn. Om te strijden tegen seksisme, zal er moeten gevochten worden tegen lage lonen, tegen onzekere contracten, te lage uitkeringen, … Stabiele jobs die correct verloond worden maar ook een individualisering en de herwaardering van de uitkeringen zijn noodzakelijk.

  • Strijden voor een minimumloon van 14 €/u.
  • Strijden voor uitkeringen boven de bestaanszekerheid, zonder beperking in de tijd.

De strijd tegen de besparingen = Feminisme

Deze regering in lopende zaken en vorige regeringen zijn systematisch elke sociale verworvenheid aan het afbreken : de pensioenen, lonen, openbare diensten, … En opnieuw betalen de vrouwen de rekening. Nu al moet meer dan 1 op de 2 gepensioneerde vrouwen leven van een pensioentje dat lager is dan 1000€ per maand. Door de werk- en inkomensonzekerheid bij vrouwen nog te verergeren, stelt de regering hen bloot aan nog meer geweld.

De afbouw van de openbare diensten, het tekort aan kinderopvang, de verminderde toegang tot zorg, … verplicht vele families om de zorg voor kinderen, ouderen, zieken, …. zelf op te vangen. En opnieuw zijn het vaak de vrouwen die de taken op zich zullen moeten nemen. Dit heeft veel gevolgen : deeltijds werk, onvolledige pensioenrechten, burn-out, … De 20% loonkloof tussen mannen en vrouwen in België wordt in grote mate hierdoor verklaard.

  • Strijden voor een 30 uren week zonder loonverlies met compenserende aanwervingen om werk, gezinsleven en vrijetijdsbesteding te kunnen combineren.
  • Strijden voor sterke openbare diensten.
  • Stop de besparingen!

Van #MeToo naar #FightBack

Terwijl alle traditionele politici zich voordoen als “voorvechters van vrouwenrechten”, hebben ze geen scrupules om steeds meer vrouwen verder in een precaire en onzekere situatie te duwen. Met grote verklaringen bestrijd je geen seksisme. Het is essentieel om te strijden voor betere levensomstandigheden voor iedereen. Op 8 maart 2019, de internationale strijddag voor vrouwenrechten, organiseert de ROSA campagne betogingen en acties tegen seksisme in verschillende steden. Het is belangrijk dat op 2 maanden voor de verkiezingen deze datum deel uitmaakt van een breder actieplan dat een alternatief op besparingen voorstelt. Doe mee! Ook in het verleden gingen strijdbewegingen voor sociale vooruitgang samen met de strijd voor meer rechten voor onderdrukte lagen.

ROSA verdedigt de noodzaak van het uitbouwen van een verenigde strijd van werkenden en jongeren – vrouw en man – tegen alle vormen van discriminatie, maar ook tegen het kapitalisme dat elke vorm van discriminatie onderhoudt en voedt. We verdedigen de noodzaak van een samenleving die gebaseerd is op de noden en mogelijkheden van iedereen : een socialistische samenleving. We denken dat deze veranderingen noodzakelijk zijn om de materiële basis te creëren die nodig is voor de emancipatie van vrouwen. Socialistische ideeën ontwikkelen in feministische bewegingen en feministische ideeën ontwikkelen in de arbeidersbeweging: dat is onze ambitie. Doe mee met ons!

 

8 maart 2019: bouw mee aan een beweging om het asociale politieke beleid te stoppen.

 

8 maart 2019: bouw mee aan een beweging om het asociale politieke beleid te stoppen.
→ Help ons om zulke marsen te organiseren op verschillende plaatsen in België (contact@campagneROSA.be 0484 36 77 01 – Aïsha).
Help ons om dit project financieel mogelijk te maken (rekening ROSA : BE54 5230 8095 8497 – Mededeling : steun 8 maart).
Word lid van de ROSA Campagne ! 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.