Vrijdag 8 maart 2019 Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten

Marsen tegen Seksisme en Asociaal beleid! In Brussel, Gent, Antwerpen, Luik om 17u. En waarom ook niet in Brugge, Kortrijk, Dendermonde, Namen, Bergen ... 8 maart 2019, bouw mee aan een beweging om het asociale politieke beleid te stoppen. Help ons om zulke marsen te organiseren op verschillende plaatsen in België.

In Ierland, Spanje, de Verenigde Staten … vonden ongezien grote bewegingen plaats voor het recht op abortus, tegen de verkrachtingscultuur en tegen seksisme op het werk. Ook in België zijn grote mobilisaties nodig om de emancipatie van vrouwen in de praktijk te vergroten.

Het vrouwenlichaam wordt constant ingezet als verkoopinstrument, als middel om bedrijfswinsten te maximaliseren. De alomtegenwoordigheid van de “vrouw als object” stimuleert op die manier de stereotypen die de verkrachtingscultuur, intimidatie en seksistsich of LGBTQI+foob geweld aanwakkeren.

Hoe onzekerder je levens- en werkomstandigheden, des te moeilijker het is om pesterijen aan te klagen. Wat te doen als je bang bent om je job te verliezen? Lage inkomens maken ons ook financieel afhankelijker en daardoor kwetsbaarder voor huiselijk geweld. Vrouwen zonder papieren worden blootgesteld aan nog extremere uitbuiting en geweld.

Besparingen in de openbare diensten verhogen de druk van huishoudelijk werk, vooral voor vrouwen. Besparingen ondermijnen de toegang tot echte seksuele en emotionele opvoeding, tot anticonceptie en mogelijks ook tot abortus. De overheid weigert nog steeds om van abortus een echt recht te maken!

Vrouwenbewegingen moeten deelnemen aan vakbondsmobilisaties en er deze thema’s verdedigen. We mogen ons niet laten verdelen! Het zijn niet de mannen die te veel verdienen, noch de immigranten die “te veel kosten”. In een samenleving waarin de rijkste 10 procent meer rijkdom heeft dan de rest van de bevolking is gelijkheid onmogelijk!

  • Racisme is geen antwoord op seksisme!
  • Voor campagnes die vrouwen oproepen om lid te worden van de vakbond om zo gezamenlijk te strijden tegen besparingen, onzekere jobs en seksuele pesterijen!
  • Samen strijden tegen het kapitalisme en voor een democratische socialistische samenleving waarin de rijkdom dient om aan de behoeften van de hele bevolking tegemoet te komen!

Mars tegen seksisme en asociaal beleid

Nationale oproep

 

8 maart 2019: bouw mee aan een beweging om het asociale politieke beleid te stoppen.
→ Help ons om zulke marsen te organiseren op verschillende plaatsen in België (contact@campagneROSA.be 0484 36 77 01 – Aïsha).
Help ons om dit project financieel mogelijk te maken (rekening ROSA : BE54 5230 8095 8497 – Mededeling : steun 8 maart).
Word lid van de ROSA Campagne !


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.