Betoging op 25 november – Stop geweld op vrouwen!

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven die vrouwenlichamen gebruiken als marketing- en/of seksuele voorwerpen om winst te maken. Een object gebruikt men zoals men wil, maar een vrouw is geen stuk vlees of trofee!

Campagne ROSA pamflet

25 november is de Internationale Dag tegen geweld op vrouwen. Het moet vooral een dag van collectieve strijd zijn en een gelegenheid om in vakbonden, op het politieke terrein en in strijdbare campagnes zoals ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) de aandacht te vestigen op de oorzaken en hoe we die aanpakken.

De betoging tegen geweld op vrouwen is georganiseerd door het platform Mirabal. Dat platform is ondertekend door de ROSA-campagne. We roepen op om in die betoging mee te stappen met de ROSA-delegatie, voor socialistisch en strijdbaar feminisme.

De afspraak is op zondag 25 november om 13.30 uur aan het Poelaartplein!

De benoeming voor het leven van de seksistische, racistische en homofobe Kavanaugh, die aangeklaagd werd voor aanranding, als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof illustreert de noodzaak van massamobilisatie om de rechten van vrouwen te verdedigen.

Dat is na twee jaar getuigenissen en schandalen sinds #MeToo overduidelijk. In België meldt 98% van de vrouwen dat ze slachtoffer zijn geweest van pesterijen en twee derden van agressie. Geweld komt echter niet enkel op straat voor. Ook op de werkplek, op school of zelfs thuis.

Dat we moeten reageren is duidelijk. Maar hoe? Kunnen we geloof hechten aan de beloftes van de regering om seksistisch geweld te voorkomen? Meer bewakingscamera’s en politieagenten op straat zullen ons niet helpen. De regering gaat prat op de wet tegen seksisme van 2014, maar die is in de praktijk eigenlijk ontoepasbaar.

Mocht de regering echt een einde willen maken aan geweld op vrouwen, dan zou ze niet toelaten dat onze openbare ruimte wordt bezoedeld met seksistische reclame. Ze zou de openbare diensten herfinancieren in plaats van erop te besparen en ze zou maatregelen nemen om de economische onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen in plaats van ons armer te maken.

Stop de commercialisering van vrouwenlichamen

Waar we zeker van kunnen zijn, is dat de objectivering van vrouwen in advertenties en de media niet helpt. Integendeel. Het bagatelliseert geweld en seksuele intimidatie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de bedrijven die vrouwenlichamen gebruiken als marketing- en/of seksuele voorwerpen om winst te maken. Een object gebruikt men zoals men wil, maar een vrouw is geen stuk vlees of trofee! Jammer genoeg lijkt die visie soms wel heel erg aanwezig. Dat zien we vooral in de verkrachtingscultuur, die vrouwen verantwoordelijk stelt voor het geweld die ze dagelijks ondergaan: een “te korte” jurk of een décolté en het zou onze schuld zijn als we worden aangerand? Vrouwen gaan door zulke opmerkingen zelfs zo ver dat ze hun gedrag veranderen. Ze letten op wat ze dragen, vermijden bepaalde plaatsen of keren ’s nachts niet alleen terug naar huis.

Voor economische onafhankelijkheid van vrouwen

Vrouwen hebben tot op vandaag nog steeds niet de mogelijkheid om hun job op te zeggen of partner te verlaten zonder risico om in armoede terecht te komen. Die economische afhankelijkheid maakt hen extra kwetsbaar voor geweld. Het beleid van de regeringen, de besparingen, versterken dat. Door onze levensomstandigheden aan te vallen, komen vrouwen nog sneller in onzekerheid terecht. We moeten dus tegen economisch geweld strijden omdat het andere vormen van geweld stimuleert! Kwaliteitsvolle jobs met degelijke lonen en de individualisering en herwaardering van uitkeringen zijn onontbeerlijk.

De budgetten voor lokale politie, gerecht, preventie, opvangcentra, sociale sector … worden onophoudelijk afgebouwd. Gevolg: te weinig personeel dat opgeleid is om om te gaan met seksueel geweld, een tekort aan opvangcentra, … Preventie en steun aan slachtoffers vereist massale investeringen in publieke diensten. Besparingen zijn niet alleen asociaal, ze zijn uitermate seksistisch.

Echte emancipatie is onmogelijk wanneer tekorten steeds groter worden. Echte emancipatie kan niet in een maatschappij waarin de 1% rijksten zich bijna alle geproduceerde rijkdom toe-eigenen. Om te strijden tegen seksisme moeten we ook strijden tegen het systeem dat ongelijkheid en discriminatie voortbrengt: het kapitalisme!

Stop Sexist Violences! Stap mee met ROSA.

Zondag 25 november om 13.30 uur op het Poelartplein !


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.