Geen acceptatie, geen recuperatie van LGBTQI-foob geweld !

De laatste jaren is de juridische gelijkheid sterk verbeterd in België, maar dit voldoet niet. De discriminatie en het geweld verminderen niet, eerder het omgekeerde.

Samen Strijden!

De laatste jaren is de juridische gelijkheid sterk verbeterd in België, maar dit voldoet niet. De discriminatie en het geweld verminderen niet, eerder het omgekeerde. Net zoals Clement na slachtoffer geweest te zijn van agressie midden april (omdat hij de hand van zijn partner vast hield): ‘Ik geloof dat de maatschappij op een keerpunt staat, en dat er vele mensen akkoord zijn met de verandering, maar deze verandering vindt plaats in een context vol sociale spanningen.”

De dominante politiek (deze van besparingen) maakt de maatschappij harder, brutaler en verzwakt het sociaal vangnet. Het is een omgeving waar geweld, discriminatie, wanhoop en angst weelderig kunnen tieren.

Mobilisaties zoals deze van vandaag aan Brussel Noord zijn cruciaal om een antwoord te bieden op de agressie, en ook de zichtbaarheid voor de LGBTQI+ gemeenschap en de problemen waarmee ze te kampen heeft bekend te maken. Denk maar aan de oververtegenwoordiging van LGBTQI+ in slachtoffers van agressie en zelfmoord, of de risico’s die ze lopen om te verarmen in een maatschappij die waar mensen vereenzamen en tegen elkaar worden uitgespeeld door de ultra-rijken en de politici om hun eigen belangen te beschermen.

Zo was het vroeger, maar dit kunnen wij veranderen door collectieve strijd, die gezamelijk wordt gevoerd door iedereen, onafhankelijk van geslacht, sexualiteit, afkomst – samen strijden tegen LGBTQI+-fobie, maar ook tegen seksisme en racisme!

Racisme is geen antwoord op LGBTQI+-fobie!

De NVA wil enkel de LGBTQI+ ondersteunen die haar belangen en wereldbeeld aanhangen, en een zekere draai eraan geven om LGBTQI+ te gebruiken om haar verdelende en racistische agenda op te dwingen aan de bevolking.

Irène Zeilinger (lid van Garence, een organisatie die zich bezig houd met geweld op basis van geslacht) stelde dat het actieplan van de staatssecretaris voor gelijke kansen, Zuhal Demir (NVA) perfect paste in de anti-migratoire en racistische rethoriek van de federale regering, die door alle regeringspartijen wordt gebruikt.

Voor haar is dit plan gebaseerd op informatie die op een bevooroordeelde manier wordt gepresenteerd, alles wat uit wetenschappelijk onderzoek over homofobie, transfobie, … voort komt wordt tussen ‘aanhalingstekens’ aangehaald om de eigen zaak te bevorderen: (…) in een persbericht stelt Zuhal Demir dat homofobie die ten toon gesteld wordt door moslims, het eigenlijke en grootste probleem is, maar ze spreekt niet over het geweld of de homofobie van haar eigen rechtse politici. Op deze manier kan ze de moslimgemeenschap viseren onder de pretekst dat ze dit doet om de LGBTQI+ gemeenschap te beschermen.

We moeten niet vallen voor deze verdelende strategie, de politiek van besparingen en sociale aanvallen van de regering Michel, zijn voorgangers en de verschillende machtsniveau’s hebben een directe impact op onze levens. De precarisering van de arbeid, de jacht op werkelozen en langdurig zieken, de besparingen op de gezondheidszorg, elk van deze maatregelen versterkt de afhankelijkheid binnen famillies, wat de mogelijkheid tot het verwerpen van andere sexuele orientaties en identiteiten binnen deze context makkelijker maakt. Het gebrek aan sociale woningen zorgt voor discriminatie en onveiligheid op de privé-huizenmarkt. Op dezelfde manier worden talrijke jonge LGBTQI+ uit huis gezet en belanden ze op straat.

Leven in een aanvaardende maatschappij is mogelijk, maar dit vereist dat we strijden tegen de beperkingen van de huidige maatschappij, en dat we ingaan tegen zij die ons willen verdelen: de kapitalisten. De onlesbare winsthonger is onverenigbaar met de belangen en noden van alle mensen.

Laten we samen strijden voor

  • De creatie van vluchthuizen over het hele land, niet enkel voor LGBTQI+, maar voor alle slachtoffers van agressie, van jongeren tot vrouwen en hun kinderen die slachtoffer werden van agressie.
  • Massale publieke investeringen in het onderwijs en degelijke, niet-heteronormatieve seksuele opvoedingsprogramma’s waarin geslacht, geaardheid en dergelijke aan bod komen.
  • Meer en degelijke sociale woningen
  • Gratis en toegankelijke gezondheidszorg, die kwalitatief is en in staat is aandacht te besteden aan de speciale noden van trans-en interseks mensen.
  • Gratis en degelijke publieke diensten voor iedereen
  • Degelijke jobs zonder discriminatie

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.