Stop seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie & extreem rechts

Flyer openingscampagne 2023

Justice for Sanda: Stop klassenjustitie! 

Drie jaar na de moord op Sanda Dia is gerechtigheid niet bekomen. De rijkeluiszoontjes komen er vanaf met taakstraf en 400 euro boete. De UGent zag er ondertussen geen graten in om de ex-praeses van Reuzegom een doctoraat aan te bieden. Denkt rector Rik Van de Walle echt dat racisme, seksisme en asociaal gedrag compatibel is met de onderwijsfunctie van een universiteit!?

Vergelijk dit met het actievoerende Delhaize-personeel. De politie komt aan hun stakingspiketten langs met een deurwaarder en de bedreiging van een dwangsom van €500 als ze hun piket niet opbreken. Hun misdaad? Opkomen tegen de franchiseringsplannen van de multinational, die hun loon- en arbeidsvoorwaarden ernstig aantasten. Rijkeluiszoontjes beschermen terwijl protest tegen onderdrukking de mond gesnoerd wordt: dat is hoe kapitalisme werkt!

No going backwards! 

De aanvallen op trans- en abortusrechten in de Verenigde Staten en de hate speech van Dries van Langenhove, Tom Van Grieken of Andrew Tate normaliseren discriminatie en geweld. Queer jongeren in het bijzonder ondervinden dagelijks verbale agressie. Dit heeft diepe gevolgen voor het mentaal welzijn. We mogen ons niet laten intimideren! We moeten op straat komen, tonen dat haat niet getolereerd wordt en de ruimte voor extreem rechts verkleinen. Organiseer je daarom bij de Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA om te reageren tegen discriminatie en het systeem dat het voortbrengt.

De oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis en het dure leven: wereldwijd zien miljoenen mensen hun toekomst wegsmelten. Extreemrechts doet alsof ze opkomt tegen armoede en gegraai. Ze beweert dat de crisis van het systeem veroorzaakt wordt door zij die zelf ook slachtoffer zijn van dit systeem, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen. Achter het zogezegd sociale masker schuilt een partij die rijken en kapitalistische profiteurs uit de wind wil zetten. Als studenten en werkenden van om het even welk gender of huidskleur samen strijden voor investeringen in onderwijs, hogere lonen en betaalbaar wonen kunnen we winnen. Zo wordt duidelijk wie onze echte bondgenoten zijn. Enkel met zo’n strijd kan het extreemrechts gedachtegoed ontmaskerd worden.

Studenten en personeel samen sterk:

Slechts de helft van de jongeren krijgt de psychologische hulpverlening die ze nodig hebben. Er is eenzaamheid, prestatiedruk en onzekerheid. Door de stijgende prijzen hebben steeds meer studenten moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hulpdiensten zien opvallend veel studenten aankloppen voor financiële bijstand. Ondertussen worden essentiële sociale diensten voor studenten ontmanteld: de prijs voor studenten om op kot te kunnen gaan stijgt elk jaar. De Vlaamse rectoren laten ballonnetjes op over de verhoging van inschrijvingsgelden. We moeten dit niet tolereren! Ruim 667 miljoen euro, dat is het bedrag dat Vlaamse hoger onderwijsinstellingen ieder jaar mislopen ten gevolge van besparingen. Tegelijkertijd geeft België volgens de OESO jaarlijks ruim 3 miljard euro aan subsidies aan vervuilende brandstoffen. De logica van dit systeem is duidelijk: eerst de winsten, dan de mensen.

De rijkdom was nog nooit zo groot, maar de ongelijkheid is nog veel groter: de rijkste 1% bezit evenveel als de 50% armsten. Zolang het kapitalisme bestaat, zal er uitbuiting, oorlog en ongelijkheid zijn. Om racisme, seksisme, LGBTQIA+ fobie en ongelijkheid te stoppen hebben we nood aan een socialistische samenleving, gebaseerd op solidariteit, deze kan slechts bestaan wanneer de rijkdom en welvaart ten dienste staat van de meerderheid van de bevolking. Sluit aan bij de Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA! 

  • Woensdag 11 oktober komen we op straat met vakbonden, personeel en studenten, tegen de besparingen in het Vlaamse hoger onderwijs!
  • Woensdag 18 oktober – Meeting: Is kwaliteitsvol onderwijs compatibel met het kapitalisme? 
    We strijden volop voor meer middelen en kwaliteitsvol onderwijs. Maar hoe ver geraken we binnen het systeem dat kapitalisme heet? Onderwijs moet zorgen voor kritische en gevormde mensen. Het moet een recht zijn! Als dat niet kan binnen het kapitalisme, hoe kunnen we onze samenleving dan veranderen? Kom maar de meeting, sluit aan bij de webinar online, woensdagavond 18 oktober om 20u00. Kom luisteren naar onze sprekers en neem deel aan dit noodzakelijke gesprek.
  • Donderdag 5 oktober – Meeting + Drink: Get organized! Stop seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie & extreem rechts

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.