Solidariteit met regionale staking tegen femicide in het Midden-Oosten

Afgelopen woensdag, op 6 juli, was er een gezamenlijke feministische staking in verschillende landen van het Midden-Oosten. Naira Ashraf in Egypte. Eman Rashid in Jordanië. Lubna Mansour in de Verenigde Arabische Emiraten. Jewel Khnifiss in Shefa-‘Amr. Summer Clancy in Haifa. Raneen Salous op de Westelijke Jordaanoever.

Reactie door Campagne ROSA – foto: solidariteit met de staking tijdens het zomerkamp van Campagne ROSA, ALS en LSP

Dit zijn slechts enkele van de namen van de vrouwen die de afgelopen weken in het Midden-Oosten zijn vermoord. Deze moorden gingen gepaard met een golf van conservatieve reacties en bedreigingen van het leven van vrouwen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen hebben vrouwenorganisaties het initiatief genomen tot de staking.

De staking komt op een moment van een systemische crisis van het kapitalisme in de hele wereld, die vrouwen in het algemeen en vrouwen in de neokoloniale wereld in het bijzonder schaadt. Vrouwen worden in hun leven bedreigd door gewelddadige mannen, maar ook door werkloosheid, honger, armoede, oorlog, gedwongen migratie, handel in meisjes, de klimaatcrisis en het ontzeggen van democratische rechten onder dictatoriale en reactionaire regimes.

Ook Arabisch-Palestijnse vrouwen, in Israël en in de bezette gebieden, worden bedreigd door het Israëlische regime van bezetting en discriminatie. Arabisch-Palestijnse vrouwen in Israël zijn in meer dan 40% van de moorden het slachtoffer, hoewel hun aandeel in de bevolking niet meer dan 20% bedraagt. 84% van de moorden op Arabisch-Palestijnse vrouwen in Israël wordt nooit opgelost. In Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza worden vrouwen ook blootgesteld aan vernielingen van woningen, armoede en voedselonzekerheid ten gevolge van de Israëlische bezetting.

Vrouwen hebben een leidende rol gespeeld in de protesten en revoluties die sinds de “Arabische lente” tot nu toe in het Midden-Oosten zijn uitgebroken. Door deze protesten hebben zij ook eisen gesteld voor bescherming tegen seksueel geweld in het bijzonder, en geweld in het algemeen.

Wat nodig is om de vrouwenmoorden een halt toe te roepen, is een transnationale organisatie van vrouwen en mannen op de werkvloer, in onderwijsinstellingen en buurten, tegen vrouwenmoorden en gendergeweld in het Midden-Oosten, maar ook tegen het institutionele en imperialistische geweld dat het kapitalisme aan de regio oplegt, en voor een socialistische en democratische samenleving. Deze staking kan een belangrijke stap zijn op de weg naar zo’n organisatie.

ROSA International Socialist Feminists steunt deze transregionale actiedag van harte. De wending naar stakingsacties op internationale schaal tegen gender-gerelateerd geweld is een zeer bemoedigende ontwikkeling. Vakbonden en werknemersorganisaties zouden er goed aan doen niet aan de zijlijn te blijven staan, maar een moedig standpunt in te nemen en dergelijke acties actief te steunen, en verdere acties te ondernemen tegen het endemische en toenemende geweld, de uitbuiting en de onderdrukking waarvan vrouwen in de hele regio het slachtoffer zijn.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.