STOP seksistisch en LGBTQI+foob geweld

Mobiliseer met ons voor de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen! Donderdag 25/11 lokale acties. Zondag 28/11 Nationale betoging

Pamflet PDF

Heel het systeem is schuldig

“Na één drankje volgde een black-out. Ik werd naakt wakker…” In Elsene waren er 17 klachten wegens verkrachting en seksueel geweld in twee cafés nodig vooraleer het tot een onderzoek kwam. In Gent pleegde een 14-jarig meisje zelfmoord omdat ze geen hulp kon krijgen na een groepsverkrachting: ze was op een wachtlijst gezet. De getuigenissen stromen binnen. De schaamte begint van kant te veranderen. Deze verandering is het resultaat van de acties van feministische bewegingen de afgelopen jaren.

75.000 gevallen van seksueel geweld per jaar, 8.000 klachten, 900 veroordelingen … Het begrip ‘toestemming’ opnemen in het strafwetboek, zoals voorzien in een wetswijziging, is goed. Maar ondertussen worden 70% van de klachten wegens seksueel geweld geseponeerd omdat er geen middelen voor onderzoek zijn. En dan is de regering in dezelfde wetswijziging nog eens van plan om pooierschap te legaliseren. Onaanvaardbaar!

Onzekerheid zorgt ervoor dat vrouwen minder vaak buiten komen. Thuisblijven maakt je echter niet immuun voor geweld, zoals aangetoond werd tijdens de gezondheidscrisis. Het gebrek aan financiële onafhankelijkheid is een belangrijk obstakel om een gewelddadige relatie te verlaten. Wij komen op voor degelijke lonen en pensioenen en geïndividualiseerde uitkeringen boven de armoedegrens.

Op school zijn verkrachtingscultuur en victim blaming al aanwezig. Als de rok van een meisje omhoog wordt getrokken, horen we dat het maar een spel is. Als een tiener klaagt over pesterijen op school, is de reactie vaak dat de outfit van de jongere ongepast was. Dit alles moet jongeren klaarstomen om de machtsverhoudingen binnen het kapitalisme te aanvaarden. Er is nood aan democratisch, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, los van wat we dragen.

Op het werk is het evenmin gemakkelijk om uit een situatie van seksuele intimidatie te geraken. Dat is des te meer het geval indien de dader een machtspositie heeft. Wie klaagt, riskeert haar of zijn job te verliezen. De zaak Bart De Pauw toont echter aan dat het mogelijk is om tegen intimidatie in te gaan. Werkzekerheid en sterke strijdbare vakbonden zijn belangrijke instrumenten in deze strijd.

Door het lichaam van de vrouw tot handelswaar te maken, door de lage lonen en het deeltijds werk (en dus de deeltijdse lonen) te veralgemenen in sectoren waar veel vrouwen werken, maakt een kleine elite van superrijken – de kapitalisten – steeds meer winst. Zij verdelen ons op basis van seksisme, racisme, LGBTQI+fobie om ons te kunnen blijven uitbuiten.

Dit hoeft niet zo te zijn! Wereldwijd zorgen grote protestbewegingen van onderdrukten dat er nieuwe rechten afgedwongen worden. Campagne ROSA is uitdrukkelijk antikapitalistisch en komt op voor een programma dat de grondslagen legt voor een samenleving gebaseerd op de ontplooiing van iedereen, een democratische socialistische samenleving.

Genoeg bla, bla, bla: daden en middelen nu!

  • Om niet langer als een object te worden behandeld: ons lichaam is geen handelswaar!
  • Opdat niemand zonder steun achtergelaten wordt: massale publieke investeringen in degelijke slachtofferhulp op basis van de noden.
  • Opdat elk slachtoffer van huiselijk geweld opgevangen kan worden: voldoende noodopvang en sociale huisvesting.
  • Voor onze financiële onafhankelijkheid en opdat we geen tweederangsburgers meer zouden zijn: degelijke jobs en een minimumloon van 14 euro per uur (2300 euro bruto per maand)

 

Ons organiseren

  • Mobiliseer met ons voor de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen!
  • Bouw mee aan actiecomités tegen seksisme.
  • Voor een actieplan om onze strijd op te voeren en overwinningen te behalen, zoals het personeel van de UGent en onderaannemers die de eis van 14 euro per uur afdwongen.

Sluit aan bij Campagne ROSA !

Word lid voor 10 euro en we sturen je de ROSA-brochure op (Stort op BE54 5230 8095 8497 van ROSA met als mededeling: naam, voornaam en ‘lid ROSA’)

Steun ons

Help ons deze strijd voort te zetten: doe een bijdrage op de ROSA rekening BE54 5230 8095 8497 met als mededeling ‘steun’

Pamflet PDF


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.