Pride is a Protest – acties!

Ons land staat bekend als vooruitstrevend op het vlak van LGBTQI+ rechten. Maar wat blijkt? Wettelijke gelijkheid betekent niet hetzelfde als reële gelijkheid! Discriminatie en haat blijven het leven van LGBTQI+ personen sterk bepalen. Strijd is nodig - Pride is geboren als een Protest - acties op 27 juni 2021 !

Met 17 mei, Internationale dag tegen LGBTIfobie, en 28 juni, herdenking van de Stonewall opstanden, staan mei en juni in verschillende landen in teken van LGBTQI+ thema’s. Ons land staat bekend als vooruitstrevend op dit vlak. België kent sinds 2003 de erkenning van het homohuwelijk, sinds 2006 het adoptierecht voor holebi-koppels en sinds 2017 de transwet die de aanpassing van je geregistreerde geslacht toegankelijker maakt. Maar wat blijkt? Wettelijke gelijkheid betekent niet hetzelfde als reële gelijkheid! Discriminatie en haat blijven het leven van LGBTQI+ personen sterk bepalen. Strijd is nodig!

Covid19 : de veiligheid en het welzijn van LGBTQI+ personen op de helling

2021 bracht ons opnieuw een homofobe moord, in Beveren. Verbaal en fysiek geweld maken helaas maar al te vaak deel uit van het leven van veel LGBTQI+ personen, evenals ‘subtielere’ vormen van haat en discriminatie. We kunnen in het openbaar niet zijn wie we zijn. Jongeren kunnen vaak ook niet dragen wat ze willen. We leven in een heteronormatieve wereld waar het klassieke gezin en de daaraan gekoppelde rolpatronen nog steeds dominant zijn en vaak met geweld afgedwongen worden.

Een crisis raakt de meest kwetsbaren het sterkst. Ook de Covid19-crisis doet ongelijkheid, onveiligheid en discriminatie toenemen. LGBTQI+ personen leven vaker dan gemiddeld in precaire, ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Jarenlange besparingen hebben voor lange wachtlijsten gezorgd bij vele vormen van hulpverlening en opvang, belangrijk voor het welzijn van LGBTQI+ personen.

De lockdowns brachten een gevaarlijke stijging van intrafamiliaal geweld met zich mee. Slachtoffers, waaronder ook proportioneel veel LGBTQI+ personen, leven 7 op 7 in een onveilige situatie. Toegang tot sociale contacten, tot LGBTQI+ organisaties etc. bleef dikwijls beperkt tot online contact. Dit is onvoldoende en zeker niet altijd veilig. Cyberhate kent ongeziene hoogtes. De voorvallen van georganiseerd geweld waar LGBTQI+ personen via sociale media in de val gelokt en aangerand worden, nemen toe, waarbij de daders ook steeds jonger blijken. Bij jongeren leidt de crisis tot meer isolement en verslechtering van de mentale gezondheid. We hebben nood aan degelijke en gratis psychologische hulp voor iedereen die daar nood aan heeft.

Een tekort aan degelijke jobs vormt een voedingsbodem voor discriminatie: wie ‘anders’ is, valt uit de boot. In 2018 meldde het gelijkekansencentrum UNIA een toename van de dossiers inzake discriminatie omwille van seksuele geaardheid met 49% tegenover het voorgaande jaar. Sociale woningen en opvang kennen ellenlange wachtlijsten. Op de woningmarkt zorgen tekorten voor toenemende discriminatie. Dit zorgt ervoor dat LGBTQI+ personen in het algemeen meer risico lopen op armoede, dakloosheid etc.

In het onderwijs is het lessenpakket nog steeds heteronormatief. Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat in Vlaanderen meer dan 40 procent van de holebi’s zich niet veilig voelt op school. Een op vier kreeg zelfs af te rekenen met fysiek geweld en hetzelfde aantal ondernam reeds één of meerdere zelfdodingspogingen. Degelijke lessen seksuele opvoeding zijn nodig om vooroordelen en onwetendheid weg te werken en een veilig klimaat te creëren voor elke leerling.

Strijd voor LGBTQI+ rechten en welzijn : reageer en protesteer !

Crisissen leiden tot een hardere samenleving. Dit gaat altijd gepaard met een toename aan spanningen, geweld en frustraties in de maatschappij. LGBTQI+fobie is volgens Campagne ROSA niet aangeboren en kan niet herleid worden tot één bepaalde cultuur. Discriminatie wordt gestimuleerd en in stand gehouden door het kapitalisme, dat het nodig heeft om mensen tegen elkaar op te zetten om zo bestaande machtsverhoudingen te behouden.

In die lijn stelt de heersende klasse bepaalde groepen voor als minderwaardig en creëert bewust een vijandsbeeld rond het ‘anders zijn’. LGBTQI+ personen zijn een zogenaamde bedreiging van ‘traditionele waarden’. Op die manier verdelen ze de werkende klasse om beter te kunnen heersen. Denk maar aan de concentratiekampen voor holebi’s in Tsjetsjenië, de aanvallen op transrechten en welzijn in Hongarije onder Orban en in Brazilië onder Bolsonaro. Er is het (politie)geweld op LGBTQI+ personen in Oeganda en Turkije en de klopjachten onder Putin. In veel neokoloniale landen staat er nog steeds een gevangenis- of doodstraf op jezelf zijn. Onze strijd is internationaal!

Ook in België blijven rechtse en conservatieve instellingen, politiek en religieus, LGBTQI+ personen voorstellen als abnormaal, minderwaardig of een gevaar voor de samenleving. Hiermee geven ze een rechtvaardiging voor geweld en discriminatie.

Wij pikken dit niet. Het is belangrijk telkens met acties te reageren op voorvallen van geweld. Maar we kunnen niet stoppen bij verontwaardiging. Het is hoog tijd dat ook de LGBTQI+ beweging proactief te werk gaat. De jaarlijkse Pride optochten in België lijken steeds meer op een gecommercialiseerd feestje, waarbij onze eisen en het strijdbare karakter van deze beweging naar de achtergrond verdwenen.

Dit kan en moet anders: Pride is geboren als een Protest !

We moeten de straat op om echte maatregelen en investeringen af te dwingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We moeten ons organiseren om LGBTQI+foob geweld en discriminatie tegen te gaan.

Op 27 juni komen we op straat voor:

  • Investeringen in onderwijs, om o.a degelijke lessen seksuele opvoeding mogelijk te maken.
    Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijk of psychologische zorg nodig heeft deze ook kan ontvangen.
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs om geen ruimte te laten voor discriminatie.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQI+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die zoveel expertise, maar zo weinig middelen hebben.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen een veilig onderdak te garanderen.

Deze eisen kunnen levens redden, voor LGBTQI+ personen maar ook voor de grote meerderheid van de bevolking. Onze eisen tot investeringen botsten met de jarenlange besparingspolitiek. Er is rijkdom genoeg, maar die wordt momenteel enkel gebruikt om de rijken rijker te maken. De strijd voor LGBTQI+ welzijn en de sociale strijd voor een andere samenleving gaan daarom hand in hand. Wij willen een samenleving waar het welzijn van allen centraal staat. Dat staat haaks op het kapitalisme, waarin de winsten van een kleine elite de belangrijkste drijfveer zijn. Discriminatie zal pas verdwijnen wanneer we die voedingsbodem wegnemen. Deze strijd moeten we samen voeren.

We have a world to win! Stay Proud, Stay Pride :  Organiseer mee/doe mee met de Pride is a Protest-betogingen in Gent en Brugge op 27 juni 2021 (15:00), één dag voor de verjaardag van de legendarische Stonewall opstanden.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.