Protest na moord op Sarah Everard

Het protest na de moord op Sarah Everard in Groot-Brittannië houdt aan. Op 3 maart verdween de 33-jarige Sarah Everard in het zuiden van Londen. Ze verliet het huis van een vriend in de buurt van het park Clapham Common. Een week later werd haar lijk teruggevonden. Een politieagent werd opgepakt voor de ontvoering en moord van Everard.

Deze dood zorgde voor een schok onder de Britse bevolking. Er kwamen herdenkingen, waarbij een vreedzaam protest in Clapham Common door de politie werd aangevallen. Hierna kwam er nog groter protest in heel het land. Hieronder de voorstellen en eisen van Socialist Alternative in dit protest.

Socialistisch feministische voorstellen en eisen (pamflet van Socialist Alternative England)

Stop victim-blaming! Protesteer tegen alle pogingen om vrouwen de schuld te geven van geweld tegen hen, ook in de media en door de politie. Eis op feiten gebaseerde seksuele en relationele voorlichting op scholen, en waar nodig moet er vorming op het werk komen, die ook de kwestie van toestemming omvat.

Maak een einde aan geweld tegen vrouwen en andere onderdrukte groepen, inclusief staatsgeweld! Geen vertrouwen in de politie om ons veilig te houden. Eis een open en democratisch onderzoek naar de moord op Sarah Everard, en andere vermoorde vrouwen zoals Blessing Olusegan, waarbij gekozen vertegenwoordigers van de families, gemeenschappen, actiegroepen, vakbonden, en andere relevante organisaties betrokken worden.

Maak de straten veilig voor iedereen! 97% van de jonge vrouwen heeft te maken gehad met intimidatie op straat. We hebben er genoeg van! Lokale en centrale overheden moeten alle besparingen op straatverlichting en personeel in het openbaar vervoer en op bus- en treinstations terugdraaien. Installeer gratis telefoons op straat, geef gratis verkrachtingsalarmen uit en geef gratis zelfverdedigingslessen om ons veiliger te laten voelen. Draai de besparingen terug en investeer in diensten ter ondersteuning van slachtoffers van gendergeweld in al zijn vormen.

Verdedig het recht om te protesteren, maak een einde aan politie-intimidatie! We kunnen aanvallen op het democratische recht om te protesteren of om in het openbaar bijeen te komen niet accepteren. Verzet is nodig tegen de nieuwe politie- en misdaadwet. Organiseer massaal verzet tegen alle pogingen om protesten te intimideren of te onderdrukken, dit verzet moet mee komen van de vakbonden die hun 6 miljoen leden mobiliseren.

Gemeenschapscontrole over de politie! De belangrijkste rol van de politie onder het kapitalisme is het beschermen van het systeem en de privé-eigendom, niet de mensen van de arbeidersklasse. We hebben democratische controle nodig over waar de politie wordt ingezet, hoe ze onderzoeken uitvoert, en over het aannemen en ontslaan van politieagenten. Seksistische, racistische, homofobe en transfobische politiemensen moeten weg!

Maak een einde aan seksuele intimidatie en pesterijen op de werkvloer! Naarmate de werkonzekerheid en de werkloosheid toenemen, neemt ook de seksuele intimidatie toe, omdat veel vrouwen en LGBTQ+-ers zich te veel zorgen maken over het verlies van hun job om zich uit te spreken tegen geweld en intimidatie. Vakbonden moeten zich organiseren om seksuele intimidatie op de werkvloer te bestrijden, onder meer met collectieve protesten en stakingen, zoals de werknemers van McDonalds en Google in de VS hebben gedaan.

Degelijke lonen en arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. Vrouwelijke werknemers vormen de meerderheid van de essentiële werknemers en moeten voorop lopen in de strijd om te winnen wat ze ons verschuldigd zijn! Steun de eis voor een loonsverhoging van 15% voor werknemers in de gezondheidszorg als eerste stap naar een massale, door vakbonden geleide strijd tegen de bevriezing van de lonen in de publieke sector. Stop nul-uren contracten en verdeel het werk zonder loonverlies.

Middelen en steun voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het grootste deel van het geweld tegen vrouwen en kinderen gebeurt binnen het gezin of door een bekende van het slachtoffer. Heropen alle opvanghuizen en investeer in uitbreiding ervan. Een grootschalig programma voor de bouw van sociale woningen om in de behoeften te voorzien en een ontsnappingsroute te bieden aan degenen die dat nodig hebben.

Gratis kinderopvang van hoge kwaliteit voor iedereen die dat wil. Investeren in opleiding, jobs en infrastructuur om de dienstverlening uit te breiden. Waar afdankingen of sluitingen dreigen als gevolg van lockdown of anderszins, neem deze bedrijven in publieke handen met behoud van alle jobs.

Verdediging en uitbreiding van reproductieve rechten. De Tory-regering heeft onder haar ministers reactionairen als Nadine Dorries (verantwoordelijk voor de gezondheid van vrouwen en kraamzorg!) die herhaaldelijk heeft geprobeerd om de tijdslimiet waarbinnen vrouwen toegang hebben tot abortus te verkorten. Verzet is nodig tegen deze aanvallen, schaf de noodzaak van twee doktershandtekeningen af. Volledige toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen via de nationale gezondheidszorg voor iedereen die het nodig heeft.

Een verenigde beweging om macht, controle en onderdrukking in de samenleving aan te vechten! We moeten ervoor zorgen dat de woede over de moord op Sarah Everard wordt omgezet in een beweging voor verandering, waarbij we de vele andere vrouwen en gender-non-conforme mensen die dagelijks worden gedood als gevolg van gender-gebaseerd geweld niet mogen vergeten, in het bijzonder mensen van kleur. Onze beweging moet representatief zijn voor de hele arbeidersklasse, vechtend tegen alle vormen van onderdrukking en ongelijke machtsverhoudingen in de samenleving.

We hebben systeemverandering nodig! Voor een internationale, socialistische feministische strijd tegen het kapitalisme – een inherent onderdrukkend en uitbuitend systeem. Seksueel geweld, verkrachting en geweld tegen vrouwen en LGBTQI+-mensen komt over de hele wereld voor, omdat het kapitalisme wereldwijd bestaat. Het is een systeem dat gebaseerd is op de onderdrukking van mensen uit de arbeidersklasse in het belang van winst, waarbij specifieke delen van de arbeidersklasse te maken hebben met onderdrukking vanwege hun geslacht, ras, seksuele identiteit en meer. Het systeem profiteert van onze onderdrukking en uitbuiting, conditioneert mensen om vrouwen als ondergeschikt aan mannen te zien en objectiveert onze lichamen. We moeten een sterke beweging opbouwen die strijdt voor verandering van het systeem en voor een socialistisch feministisch alternatief in Groot-Brittannië en internationaal.

Meer info : HIER


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.