Investeer in zorg en onderwijs, niet in haat!

Protest tegen sociaal-economisch congres VB

Op zondag 24 september hield het Vlaams Belang een sociaal-economisch congres in Affligem. Daarmee werd de erg kronkelende bocht richting ‘sociaal imago’ verder gezet. Gelukkig was er antifascistisch protest. Op initiatief van drie vakbondsmilitanten verzamelden 70 antifascisten aan het standbeeld van Daens in Aalst om vervolgens met een betoging het ‘Vals Belang’ aan te klagen.

VB speelt in op miserie

Inspelen op ellende om haat te zaaien en aan te wakkeren, kan vandaag gemakkelijk. De kwesties liggen voor het oprapen: van tekorten in de kinderopvang tot een gebrek aan betaalbaar wonen en de bezorgdheid over de pensioenen. Om daar maximaal gebruik van te maken, doet het VB zich ‘sociaal’ voor. Dat is een leugen!

Het sociaal-economisch congres gaf daar nogmaals een voorbeeld van. Congresvoorzitter Lode Vereeck zei dat het economisch model van de afgelopen jaren gefaald heeft. Hij omschreef dit als het globalisme, om het niet te moeten hebben over het neoliberalisme. Nog geen twintig jaar geleden was het VB zelf een fervente aanhanger van het neoliberalisme. Vandaag zegt ze voorstander te zijn van het Rijnlandmodel, het naoorlogse model met een stevige sociale bescherming. Dat deze sociale zekerheid werd afgedwongen door een sterke arbeidersbeweging, vermeldt het VB er uiteraard niet bij. Meer nog: het VB keert zich uitdrukkelijk tegen de vakbonden.

Het congres werd voorgezeten door de voormalige donkerblauwe liberaal Lode Vereeck, die voorheen verkozen was voor VLD en Lijst Dedecker en die na zijn ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag aan de Universiteit Hasselt aan de slag ging als parlementair medewerker van het Vlaams Belang. Een centrale spreker op het congres was Europees Parlementslid Tom Vandendriessche die eind jaren 1990 de greep van het VB op de Gentse studentenvereniging KVHV vestigde met een extreem elitaire benadering waarbij de rechtse studenten in maatpak en champagne in de aanslag onder meer pleitten voor hogere inschrijvingsgelden. Verder sprak Wouter Vermeersch, eveneens ex-LDD. Ook inhoudelijk droop de hypocrisie ervan af. Qua concrete voorstellen werd nadruk gelegd op het verminderen van bijdragen aan de sociale zekerheid en het invoeren van nieuwe lastenverlagingen voor de bazen.

Op de vraag van waar het geld voor sociale maatregelen moet komen, kijkt het VB steevast naar ‘de Walen’ en de ‘vluchtelingen’. Altijd is er wel een zondebok. Over de opgepotte rijkdom van een klein groepje graaiers en aandeelhouders zwijgt het VB in alle talen. Dat is geen toeval: extreemrechts rijdt voor de belangen van de superrijken.

Antifascistisch protest

De hypocrisie van het Vals Belang werd ontmaskerd door antifascisten. Initiatiefnemer en ABVV-delegee Frederik De Groeve wees aan het standbeeld van Daens op enkele eisen die we doorheen onze strijd verdedigen: behoud van de index, verhoging van het minimumloon tot 17 euro per uur, het recht op syndicale actie, een vermogensbelasting om de miljardairs te doen betalen. Hij gaf een voorbeeld van een leerkracht die met collega’s een protestactie hield nadat het plafond in een klas naar beneden was gekomen, gelukkig tijdens de speeltijd. De betogers scandeerden nadien: “Investeer in onderwijs, niet in haat.” Aan het vertrekpunt werd ook gesproken door Katrien Neyt van ABVV Oost-Vlaanderen en Tina De Greef, secretaris van ACV Puls. Na een korte betoging volgde een meeting in het Volkshuis, waar historicus Vincent Scheltiens benadrukte dat extreemrechts zich altijd tegen de arbeidersbeweging gekeerd heeft. Angeline Van Den Rijse van de Algemene Centrale Oost-Vlaanderen en Bart Van der Biest, vakbondsafgevaardigde in de zorg, namen ook het woord.

Het VB biedt geen antwoorden op sociale ellende, het zet mensen tegen elkaar op zodat niemand kijkt naar de echte verantwoordelijken. Ons antifascisme omvat een actieve verdediging van sociale eisen die antwoorden op het huidige beleid en die ingaan tegen de pogingen van extreemrechts om miserie in haat om te zetten. Stop het Vals Belang, doe mee met onze antifascistische campagne!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.