Op 18 en 19 maart zal het hart van het revolutionaire feminisme in Wenen kloppen

Internationale conferentie van het socialistisch-feministische netwerk ROSA

Tien dagen na de Internationale Vrouwendag wordt de eerste internationale socialistische feministische conferentie gehouden. Op 18 en 19 maart zullen in Wenen (Oostenrijk) 200 activisten uit alle continenten bijeenkomen. Een Belgische delegatie zal uiteraard aanwezig zijn!

In Iran staan vrouwen openlijk op tegen het regime. Ze doen dit samen met alle onderdrukte en uitgebuite mensen. Zelfs de terugkeer van de Taliban aan de macht kon niet verhinderen dat er in Afghanistan vrouwenprotest was. In China staan vrouwen centraal in de groeiende betwisting van de dictatuur. De huidige feministische golf is nu tien jaar oud. Er waren doorbraken en terugslagen. Maar deze golf is nog op volle gang.

In een systeem gebaseerd op ongelijkheid is elke overwinning slechts tijdelijk. De vijand waarmee we te maken hebben is georganiseerd, zeer georganiseerd, en weet elke zwakke plek uit te buiten om opnieuw aan te vallen. Nadat miljoenen mensen eindelijk het recht kregen om over hun eigen lichaam te beslissen (Ierland, Mexico, Chili), kunnen miljoenen anderen in de VS, Polen, Hongarije … geen veilige abortus meer krijgen. Seksisme wordt meer dan ooit veroordeeld, maar het aantal vrouwen dat wordt aangeklaagd wegens smaad is ook nog nooit zo groot geweest. Het proces Depp vs Heard was slechts één voorbeeld.

De pandemie en de crisis van de kosten van levensonderhoud hebben de rechten van vrouwen en LBTQIA+-personen aangetast, onder meer door hun financiële onafhankelijkheid te ondermijnen. Gelukkig wint de strijd van de arbeidersklasse voor meer koopkracht overal aan kracht. Opnieuw staan sectoren waar vrouwen in de meerderheid zijn in de voorste gelederen van de strijd: gezondheidszorg, sociale diensten en onderwijs.

Het potentieel om terug te vechten is even groot als de woede. Het aangrijpen om een einde te maken aan onderdrukking, zoals seksisme, vereist effectieve inzet en organisatie. Het internationale feministische socialistische netwerk ROSA is vastbesloten ervoor te zorgen dat elke kans om vooruitgang te boeken in de richting van de omverwerping van het kapitalisme en de emancipatie van vrouwen en de mensheid niet wordt verspild. De aanpak van ROSA is uniek: een echt internationalisme, een klassenanalyse waarin de strijd tegen alle vormen van onderdrukking centraal staat, een programma dat uitgaat van de dagelijkse behoeften en zich ontwikkelt tot de transformatie van de hele samenleving. We zijn jongeren, vrouwen, LGBTQIA+ mensen, arbeiders die niet bang zijn om te vechten en de tijd te nemen om dat effectief te doen rond een centrale as: geen vrouwenemancipatie zonder socialisme, geen socialisme zonder vrouwenemancipatie!

In Ierland speelde ROSA een sleutelrol in de strijd voor de opheffing van het grondwettelijk verbod op abortus. Na de dood van een jonge vrouw die door abortus gered kon worden in 2012, stonden activisten van ROSA vooraan in de woede-uitbarsting en werd dit aangegrepen om tot een overwinning te komen. ROSA blijft in Ierland een centrale rol spelen in de opstand tegen gendergerelateerd geweld en victim blaming.

De intrekking van het recht op abortus aan de hand van de uitspraak Roe v Wade in de VS leidde tot massaal protest. Gemeenteraadslid Kshama Sawant nam het initiatief om van Seattle de eerste veilige toevluchtstad te maken inzake abortus. De politie mag er geen bevelschriften uitvoeren die verband houden met anti-abortuswetten in andere staten.

In Wenen organiseerden ROSA-activisten een grote solidariteitsbeweging met de strijd in Iran. Dit bracht vrouwen en jongeren samen om te strijden voor een samenleving die vrij is van onderdrukking en uitbuiting. Hiermee werden groepen teruggedrongen die het protest tegen de dictatuur in Iran willen ombuigen naar de terugkeer van een monarchistische dictatuur.

In Brazilië zijn activisten betrokken bij de strijd tegen Bolsonaro en zijn extreemrechtse krachten en voeren ze campagne voor echte verbeteringen voor vrouwen, zwarte en inheemse mensen en de hele arbeidersklasse en armen.

We zullen deze voorbeelden van strijd bespreken en nagaan wat we ervan kunnen leren om de beweging overal ter wereld vooruit te helpen. Mis deze kans niet!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.