Eén op de vijf Belgische studenten is slachtoffer van een verkrachtingspoging: seksisme is overal!

In 2019 was één op de vijf Belgische studenten slachtoffer van een poging tot verkrachting: dit is het resultaat dat blijkt uit een studie van de Belgische professor Serge Garcet van het departement Criminologie - Slachtofferwetenschap van de Universiteit Luik. Deze studie, uitgevoerd onder 497 jonge studenten van verschillende faculteiten van de Universiteit Luik, benadrukt en bevestigt eens te meer dat we in een zeer seksistische, gewelddadige en ongelijke samenleving leven.

[opgesteld  van Laura – Brussel]

Eén op de vijf Belgische studenten is slachtoffer van een verkrachtingspoging: seksisme is overal en altijd aanwezig, zelfs in het studentenleven!

In 2019 was één op de vijf Belgische studenten slachtoffer van een poging tot verkrachting: dit is het resultaat dat blijkt uit een studie van de Belgische professor Serge Garcet van het departement Criminologie – Slachtofferwetenschap van de Universiteit Luik. Deze studie, uitgevoerd onder 497 jonge studenten van verschillende faculteiten van de Universiteit Luik, benadrukt en bevestigt eens te meer dat we in een zeer seksistische, gewelddadige en ongelijke samenleving leven.

Tot nu toe is er in Europa weinig werk verricht op dit gebied, maar onder druk van feministische bewegingen zoals #Metoo verschijnen er steeds meer cijfers en durven steeds meer mensen dit geweld aan de kaak te stellen.

In Frankrijk blijkt uit een op 12 oktober gepubliceerde studie dat een op de twintig Franse studenten zegt het slachtoffer te zijn geweest van verkrachting.

Deze alarmerende resultaten en de talrijke getuigenissen van slachtoffers tonen aan dat seksisme, seksistisch en seksueel geweld, pesterijen overal en op alle gebieden aanwezig zijn, of het nu thuis is, op straat, op de universiteit of op het werk. Ze tonen ook aan dat het niet alleen om het gedrag van ‘onopgevoede’ individuen zou gaan, zoals vaak wordt beweerd, maar dat seksisme en seksistisch geweld integendeel in de hele samenleving wijdverbreid zijn. We leven inderdaad in een systeem dat gebaseerd is op verdeling en uitbuiting om zichzelf te versterken. Het handhaaft bewust het seksisme door bijvoorbeeld het lichaam van de vrouw als seksueel object in advertenties te tonen of ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen te voorzien etc. en zo vrouwen in een de tweederangspositie ten opzichte van de mannen te plaatsen in de samenleving.

Hogere kosten van levensonderhoud voor vrouwelijke studenten…

Een ander voorbeeld uit het leven van een studente illustreert het institutionele karakter van seksisme: volgens een onderzoek uit 2019 in Frankrijk zijn de kosten van levensonderhoud voor vrouwelijke studenten 118,68% hoger dan die van hun mannelijke klasgenoten. Concreet komt dit neer op een aanzienlijk bedrag van 529 € aan verplicht collegegeld dat elk jaar door vrouwelijke studenten wordt besteed, in vergelijking met mannelijke studenten. Dit kan worden verklaard door de roze belasting (bijvoorbeeld tampons etc. die als luxegoederen wordt belast) en vele andere factoren.

Voor een socialistische, inclusieve en internationale feministische beweging!

Met Campagne Rosa strijden we actief tegen deze discriminatie en verdeeldheid door op te komen voor een socialistische, inclusieve en internationale feministische beweging. Door ons te verenigen onder de werknemers en in solidariteit zullen we de nodige kracht hebben om het probleem bij de wortel aan te pakken: het kapitalistische systeem. Om dit te doen, stimuleren en organiseren we discussies, acties op straat/school/de werkvloer, massademonstraties, terwijl we een sterke sociaal-feministische agenda voorstellen. Een programma van sociale eisen dat onder andere gericht is op de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, zodat ze echt hun eigen keuzes kunnen maken, zodat ze kunnen beginnen met de studie die ze willen, een baan met een fatsoenlijk salaris hebben en onder alle omstandigheden autonoom blijven (zodat ze bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van een gewelddadige echtgenoot).

We organiseren strijd:

  • Voor een studentenloon, zodat alle studies toegankelijk zijn en we vrij kunnen kiezen wat we willen en onder goede omstandigheden kunnen studeren;
  • Voor een massale investering in onderwijs, voor echte seksuele opvoeding die het bewustzijn van gendergerelateerd geweld en geweld tegen groepen die bijzonder kwetsbaar zijn voor discriminatie vergroot;
  • Voor een herfinanciering van de openbare diensten: het zijn immers de vrouwen die er de meerderheid van de werkenden uitmaken, én die er ook het meest gebruik van maken;
  • Voor een publieke herfinanciering van de sociale sector om de slachtoffers van geweld en discriminatie goed te kunnen ondersteunen, maar ook om echt werk te maken van preventie en bewustwording.

Verdedig jij ook een feminisme dat vrouwen en mannen verenigt in de strijd tegen discriminatie en asociale maatregelen? Streef jij ook een meer gelijke, sociale en socialistische samenleving na? Neem contact met ons op!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.