Strijdbare betoging tegen besparingen aan UGent ! Stop Seksisme aan de UGent !

De betoging tegen de besparingsplannen aan de UGent gisteren was indrukwekkend. Personeel, studenten en doctorandi verenigd tegen privatisering van de kinderdagverblijven, postdienst en het Pand voor meer investeringen in welzijn van het personeel. Campagne Rosa mobiliseerde mee! Volgende afspraak op 8 maart !

Ruim 800 personeelsleden, sympathisanten en solidaire studenten betoogden op woensdag 23 februari door Gent uit protest tegen het rechtse besparingsplan aan de universiteit. De jarenlange besparingen opgelegd door de Vlaamse regering maken dat het bestuur van de UGent de aanval op het personeel, en hiermee uiteindelijk ook op de studenten, inzet. De hardst getroffen personeelsleden zijn net de helden die de universiteit draaiende hielden tijdens de coronacrisis, onder meer in de kinderopvang.

De aanvallen zijn deel van een breder beleid: als dit passeert, zullen er nog volgen. Het optrekken van het inschrijvingsgeld voor doctoraatstudenten kan dan bijvoorbeeld een opstap zijn naar een algemene verhoging van het inschrijvingsgeld. Het optrekken van de prijzen voor het personeel in de restaurants kan een opstap zijn naar een volledige afbouw van die restaurants. Aan andere universiteiten en hogescholen zullen gelijkaardige maatregelen op de agenda staan. Voor personeel en studenten is het dan ook belangrijk om het verzet te organiseren.

De betoging van 23 februari was een belangrijke stap om met de UGent-gemeenschap op straat te komen en aan het bestuur duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor de besparingen. Met ruim 800 deelnemers was dit één van de grootste betogingen van universiteitspersoneel sinds erg lang. Het personeel van de kinderopvang liep vooraan, maar ook andere getroffen diensten zoals restaurant ’t Pand en de transportdiensten waren aanwezig.

Reportage op lokale zender AVS:

Er was solidariteit van militanten aan andere universiteiten en hogescholen, maar ook van andere sectoren. De Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA hadden een mooie jongerendelegatie op de been gebracht. Ze voerden campagne onder studenten om de besparingen bekend te maken en de solidariteit te organiseren. Dit zal essentieel zijn: samen staan we sterk.

Op het einde van de betoging spraken vertegenwoordigers van de drie vakbonden en sympathiserende organisaties zoals Campagne ROSA en Women’s Strike UGent. Er werd bijzondere aandacht gegeven aan de meest getroffen personeelsleden met een mooie toespraak door een vertegenwoordiger van het personeel bij de kinderopvang, met heel wat collega’s die mee op het podium stonden. Eerst sprak Tim Joosen van ACOD UGent. Hij bedankte de aanwezigen en zei dat hun verder engagement in deze strijd noodzakelijk is. Deze betoging eist dat de rector terug gaat onderhandelen, ook over de alternatieven die de vakbonden naar voren schoven. Nu rector Van de Walle zijn exit van Twitter aankondigde, zal hij daar ongetwijfeld de nodige tijd voor hebben. Tegelijk zal verder actie gevoerd worden, met als eerstvolgende data 8 maart (internationale vrouwendag) en 18 maart (dies natalis). Op de betoging werd duidelijk gemaakt dat deze acties zullen opbouwen naar stakingsdagen indien het bestuur vasthoudt aan de aanvallen.

Deze strijd aan de UGent heeft nood aan bredere solidariteit. De inzet is immers een breuk in het beleid van de Vlaamse regering van onderwijsminister Weyts en minister-president Jambon. Het rechtse beleid leidt tot besparingen en aanvallen op het (hoger) onderwijs. De aanvallen kunnen we enkel stoppen door dat rechtse beleid door strijd een halt toe te roepen.

Hieronder een fotoreeks door Liesbeth:

 

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.