16/08/22 – ROSA Antwerpen Meet-up.

Weg met de wachtlijsten.

Pride is a protest!

We kijken terug naar de strijdbare roots van pride. De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen. Om te strijden voor onze rechten, tegen elke vorm van discriminatie en voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving. Volgens Campagne ROSA zal discriminatie pas verdwijnen wanneer we de voedingsbodem gecreëerd door het kapitalisme wegnemen. Een systeem dat alleen maar draait om de winsten van een handvol mensen, gaat nooit echte oplossingen aanbieden aan onderdrukte minderheden.
Ze besparen op onze gezondheidszorg, onderwijs en andere essentiële diensten. Problemen zoals de ellenlange wachtlijsten voor gender affirmatieve zorg gaan zo niet worden opgelost. Er is een ander maatschappijmodel nodig: socialisme, waarin de belangen van de meerderheid centraal staan en niet de hebzucht van een kleine minderheid van kapitalisten. Deze strijd moeten we samen voeren.
Een jaar geleden startten we met Campagne ROSA de traditie van strijdbaar Pride is a Protest in Gent en Brugge. Dit jaar hadden we weer een strijdbare pride in deze steden. Ook in Brussel deed Campagne ROSA mee met de Belgian Pride en vormde we een strijdbaar blok.
Ook met de Antwerp Pride Parade doen wij dit jaar mee!

PAMFLET

Op Antwerp Pride 2022 strijden we voor:

  • Investeringen in onderwijs, voor o.a. degelijke lessen seksuele opvoeding waarin LGBTQIA+ thema’s en genderdiversiteit besproken worden van in de kleuterklas
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijk of psychologische zorg nodig heeft deze ontvangt zonder op een wachtlijst te staan.
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit en uiterlijk.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQIA+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die veel expertise, maar weinig middelen hebben.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen een veilig onderdak te garanderen.
  • Internationale steun voor LGBTQIA+ organisaties en gemeenschappen. Niet enkel symbolisch maar concreet door het vrijmaken van middelen en het versoepelen van de migratieprocedures voor vluchtelingen.

Maak kennis met Campagne ROSA na de Pride. Kom naar onze meet-up.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.