Doe mee met het strijdbaar blok van Campagne ROSA op de Antwerp Pride

Afspraak: zaterdag 13 augustus, 12u Sint-Jansplein, Antwerpen

Facebook Event

Onze strijd is internationaal!

Voor LGBTQIA+ mensen blijven discriminatie, onbegrip, verbaal en fysiek geweld deel uitmaken van het leven. Ook al verkregen we al heel wat formele rechten en is er anti-discriminatiewetgeving. Nog steeds houden veel jongeren hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit verborgen voor hun omgeving. Ze kunnen niet zijn wie ze willen zijn en erger nog, worden vaak slachtoffer van geweld. Velen lijden onder depressie en angststoornissen. Geweld en je niet aanvaard voelen heeft een directe impact op het mentaal welzijn.

Wereldwijd zijn er volgens Amnesty nog steeds 76 landen waar seksuele handelingen tussen volwassenen van hetzelfde geslacht strafbaar zijn. Er is een toename van discriminatie en geweld. Van de LGBTQIA+ vrije zones in Polen, de criminalisering van LGBTQIA+ onderwijs in Hongarije en de VS, de haatspeech tegen trans personen door Bolsonaro in Brazilië, het (politie)geweld in Turkije tot de concentratiekampen in Tsjetsjenië, de aangekondigde aanvallen op het huwelijk tussen mensen van hetzelfde gender, de don’t say gay bill en de wet tegen transgenderzorg voor minderjarigen in de VS …

PAMFLET PDF

Weg met de wachtlijsten!

De jarenlange onderinvesteringen in de publieke zorgsector brachten tekorten inzake personeel en infrastructuur met zich mee. In België besloegen de wachtlijsten vóór de coronacrisis voor transgenderteams in ziekenhuizen 15 maanden. Als de huidige tekorten niet worden opgelost gaan de wachtlijsten nog langer worden. Volgens een medewerker van het genderteam in Gent dreigen we binnenkort de situatie in Nederland te evenaren, waar de wachttijden oplopen tot 3 jaar. Met alle psychologische en fysieke gevolgen van dien, inclusief een verhoogde kans op blootstelling aan geweld.

Dringend: Pride moet terug een protest worden!

De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen. Om te strijden voor onze rechten, tegen elke vorm van discriminatie en voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving.

Er zijn meer dan genoeg middelen, maar deze zijn in handen van de 1% rijksten. De strijd voor LGBTQIA+ welzijn en de sociale strijd voor een andere samenleving gaan hand in hand. Het welzijn van ons allen staat haaks op het kapitalisme, waarin de winsten van een kleine elite centraal staan. Rechten op papier betekenen niets in een samenleving waarin niet welzijn maar winsten centraal staan. De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen voor onze rechten, tegen discriminatie en voor een massaal plan van publieke investeringen in onderwijs, zorg en een veilige omgeving. Het klassieke kerngezin is een hoeksteen van het kapitalisme. Heel de sociale structuur blijft georganiseerd rond een klassiek gezin met een persoon die kostwinner is en een ander die vooral de huishoudelijke taken op zich neemt. Nochtans zouden deze zorgtaken en huishoudelijk werk ook maatschappelijk kunnen worden georganiseerd. Maar daarvoor moeten we over de rijkdommen beschikken die vandaag in private handen geconcentreerd zijn.

Pinkwashing van het kapitalisme zal niets oplossen. Bedrijven die hun logo in de regenboog kleuren zijn vaak dezelfde die doneren aan ultra conservatieve partijen om hun eigen belangen veilig te stellen. Ook sommige politieke partijen proberen zich populair te maken door af en toe een regenboogvlag uit te hangen, maar besparen vervolgens onze noodzakelijke publieke diensten kapot, en stemmen tegen wetten die ons moeten beschermen.

Volgens Campagne ROSA zal discriminatie pas verdwijnen wanneer we de voedingsbodem gecreëerd door het kapitalisme wegnemen. Er is een ander maatschappijmodel nodig: socialisme, waarin de belangen van de meerderheid centraal staan en niet de hebzucht van een kleine minderheid van kapitalisten. Deze strijd moeten we samen voeren: We have a world to win!

Op Antwerp Pride 2022 strijden we voor:

  • Investeringen in onderwijs, voor o.a. degelijke lessen seksuele opvoeding waarin LGBTQIA+ thema’s en genderdiversiteit besproken worden van in de kleuterklas
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijk of psychologische zorg nodig heeft deze ontvangt zonder op een wachtlijst te staan.
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit en uiterlijk.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQIA+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die veel expertise, maar weinig middelen hebben.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen een veilig onderdak te garanderen.
  • Internationale steun voor LGBTQIA+ organisaties en gemeenschappen. Niet enkel symbolisch maar concreet door het vrijmaken van middelen en het versoepelen van de migratieprocedures voor vluchtelingen.

Sluit aan bij Campagne ROSA

De strijd voor de realisatie van deze eisen is essentieel. Deze kunnen levens redden van LGBTQIA+ personen en zijn in het voordeel van de overgrote meerderheid van de bevolking. Van de Pride weer een protest maken is een eerste stap. Om échte verandering te bekomen moeten we ons organiseren. Campagne ROSA nodigt je uit om lid te worden en actief te worden in de strijd om maatschappijverandering af te dwingen. Denk jij dat het dringend tijd is om een einde te maken aan seksistisch, LGBTQI+foob en racistisch geweld in al zijn vormen? Wil jij het probleem bij de wortel aanpakken? We strijden tegen een systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid en uitbuiting, waarbij de samenleving draait rond de belangen van een kleine minderheid van ultra-rijken. Weg met het kapitalisme. Help mee deze strijd te voeren, word lid van Campagne ROSA!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.