PRIDE IS A PROTEST – Onze strijd is internationaal!

Deze strijd moeten we samen voeren. We have a world to win!

Voor LGBTQIA+ mensen blijven discriminatie, onbegrip, verbaal en fysiek geweld deel uitmaken van het leven. Ook al verkregen we al heel wat formele rechten en is er anti-discriminatiewetgeving. Nog steeds houden veel jongeren hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit verborgen voor hun omgeving. Ze kunnen niet zijn wie ze willen zijn en erger nog, worden vaak slachtoffer van geweld. Geweld en je niet aanvaard voelen heeft een directe impact op het mentaal welzijn.

LGBTQIA+ activisten staan ook op de voorgrond van sociale strijd. Er zijn scholierenprotesten in de VS tegen de “Don’t say gay bill”, studentenprotesten tegen de anti LGBTQIA+ propaganda van Erdogan en de strijd van de moedige activisten in Brazilië, Hongarije en Polen die vervolgd en vermoord worden. In Rusland spelen de LGBTQIA+ activisten een trekkende rol in de anti oorlogsbeweging en tegen het Putin regime.

De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen. Om te strijden voor onze rechten, tegen elke vorm van discriminatie en voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving.

Er zijn meer dan genoeg middelen, maar deze zijn in handen van de 1% rijksten. De strijd voor LGBTQIA+ welzijn en de sociale strijd voor een andere samenleving gaan hand in hand. Het welzijn van ons allen staat haaks op het kapitalisme, waarin de winsten van een kleine elite centraal staan.

“Rechten op papier betekenen niets in een samenleving waarin niet welzijn maar winsten centraal staan. De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen voor onze rechten, tegen discriminatie en voor investeringen in onderwijs, zorg en een veilige omgeving.”

Deze strijd moeten we samen voeren. We have a world to win!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.