Geen seksisme op onze universiteit !

De Morgen kopte “ Onderzoek legt machtsmisbruik aan universiteiten bloot”. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle onderdelen en lagen van de samenleving, maar daar waar de machtsstructuren onevenredig verdeeld zijn, komt het nog meer voor.

Ook Campagne ROSA zal aanwezig zijn op de verschillende acties die grensoverschrijdend gedrag op onze universiteitejn aanklagen.

Wij eisen daarom massale publieke investeringen in het onderwijs! De jarenlange besparingen op onderwijs wegen op onze universiteiten. Ze doen steeds meer met steeds minder personeel en middelen. Ook nu vallen de klappen van de aangekondigde besparingen aan de UGent vooral op de ondersteunende diensten voor studenten en personeel. Zo kondigde de UGent besparingen aan in oa de kinderopvang, de maaltijdvoorzieningen, de post-en transportdiensten en verdubbelen de inschrijvingsgelden voor doctoraatsstudenten.

Heel wat getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de media zijn getuigenissen van onderzoekers. Onderzoekers aan universiteiten hebben een erg precair statuut. Ze zijn voor de afhandeling van hun doctoraat en de lancering van hun academische carrière enorm afhankelijk van hun promotor. Daarmee zitten ze in een erg kwetsbare positie. WIj eisen massaal meer middelen voor onderwijs om betere statuten en degelijke ondersteunende diensten te kunnen voorzien.

We eisen

  • Laagdrempelige meldpunten voor studenten, onderzoekers en personeel aan alle universiteiten en hogescholen
  • Betere statuten voor onderzoekers zodat de afhankelijkheid van de promotor vermindert.
  • Transparante procedures over hoe klachten worden afgehandeld.
  • Tuchtcommissies die paritair zijn samengesteld met zowel vertegenwoordigers van het bestuur, vertegenwoordigers van het personeel, vakbonden en studenten.
  • Stop aan de besparingen in het onderwijs, investeer in onderwijs!
  • Voor kwaliteitsvol onderzoek, gratis onderwijs en degelijke ondersteunende diensten voor studenten en personeel.

Neem deel aan de acties in: 📌 Brussel: afspraak aan de ULB 12:30 & voor het rectoraat van de VUB om 13:00 📌 Gent: Stadshal om 18:30 📌 Leuven: Ladeuzeplein om 13:00 📌 Luik: Opera om 17:30 📌 Ook acties in: Bergen, Louvain La Neuve, …


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.