Straffen op verkrachting

Vrijdag werd door de regering een akkoord gesloten over de verzwaring van de straffen bij seksuele misdrijven. Het gaat onder meer over een verdubbeling van de maximumstraf bij verkrachting, een centralere rol voor ‘wederzijdse toestemming’ en strengere straffen bij verzwarende omstandigheden.

Dit signaal vanuit de regering om seksuele misdrijven ernstiger te nemen is een symbolische daad die door druk van de mobilisaties van de vrouwenbewegingen de laatste jaren is afgedwongen.

Maar we moeten ook duidelijk zijn dat dit niet voldoende zal zijn om een einde te maken aan seksueel geweld in de samenleving, en ook niet voor de steun en begeleiding van slachtoffers van seksuele misdrijven. Nieuwe wetten stemmen zonder de middelen te voorzien om ze te kunnen toepassen: dat is je reinste hypocrisie. Jaren van onderfinanciering en besparingsmaatregelen hebben het juridische systeem ondermijnd.

De kapitalistische samenleving waarin we leven, stimuleert de objectivering en hyperseksualisering van vrouwen en hun lichaam. De problematiek van seksueel geweld en seksisme zijn daar aan verbonden. Om dit aan te pakken zullen we meer moeten doen dan daders zwaarder straffen.

Samen strijden voor publieke investeringen in de opvang van de slachtoffers

  • Voldoende en kwalitatieve slachtofferhulp. Draai de besparingen terug en investeer in diensten ter ondersteuning en begeleiding van slachtoffers van gender gerelateerd geweld in al zijn vormen.
  • Publieke herfinanciering van het gerecht om zaken van seksuele misdrijven effectief te behandelen

Samen strijden voor een doeltreffend preventief openbaar beleid

  • Voor een publieke herfinanciering van onderwijs om seksuele opvoeding met aandacht voor het belang van wederzijdse toestemming te kunnen garanderen zodat jongeren hun kennis niet van het internet en porno krijgen.
  • Publieke voorlichtingscampagnes om mensen bewust te maken van wederzijdse toestemming, seksisme en LGBTQIA+fobie. Gebruik reclameborden en andere advertentieruimtes voor sociale doeleinden en niet enkel voor commerciële doeleinden
  • Publieke herfinanciering van sociale sector die de gespecialiseerde opvolging en behandeling van daders en recidivisten organiseert
    Stop de verkrachtingscultuur!
  • Stop het gebruik van onze lichamen als objecten om de winsten van de bedrijven op te drijven! Tegen het kapitalistische systeem dat seksisme institutionaliseert.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.