Internationale dag tegen geweld op vrouwen

Stop geweld op vrouwen !

Betoging georganiseerd door Mirabal, een platform ondertekend door campagne ROSA. 

Waarschuwing: deze pagina is niet bedoeld voor mobiele weergave. U kunt onze brochure raadplegen door hier te klikken.

Enkele cijfers …

Achter de hashtag #MeToo gaat een harde realiteit schuil. In België zegt 98% van de vrouwen dat ze slachtoffer zijn geweest van pesterijen, ⅔ van agressie. Vaak passen de vrouwen hun gedrag aan : andere kledij, ze blijven liever thuis of vermijden bepaalde plaatsen.

%

1/4
klachten omtrent verkrachting in België per dag, wat alleen maar de aangegeven gevallen weergeeft (slechts 16% van de slachtoffers van seksueel geweld dient een klacht in).
van de vrouwen was al slachtoffer van seksisme op het openbaar vervoer.
vrouwen is slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld door de (ex)partner.

%

1/6

%

van de vrouwen werd (al eens) fysiek mishandeld op haar werkplek. 
vrouwen werd al het slachtoffer van seksuele intimidatie op Belgische festivals.
van de vrouwen heeft al enige vorm van seksueel geweld op haar werkplek ervaren.
Maar wat als het geweld thuis, op het werk of op school gebeurt? Vrouwen hebben tot op vandaag nog steeds niet de financiële mogelijkheid om hun job op te zeggen of partner te verlaten zonder risico om in armoede terecht te komen. Die economische afhankelijkheid maakt hen extra kwetsbaar voor geweld. Het beleid van de regeringen, de besparingen, versterken dat. Door onze levensomstandigheden aan te vallen, komen vrouwen nog sneller in onzekerheid terecht.

Wat we eisen

Samen strijden voor economische onafhankelijkheid van vrouwen!

Onze eisen:
 • Voor een minimumloon van €14/u.
 • Voor een minimumpensioen van €1500 netto.
 • Voor een studentenloon dat het geheel van studiekosten dekt. Stop de prostitutie om studies te (kunnen) betalen
 • Voor de individualisering en herwaardering van uitkeringen tot boven de armoedegrens..

Samen strijden tegen werkonzekerheid en hyperflexibiliteit!

Onze eisen:
 • Voor de 30-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen om werk, gezin en vrije tijd te kunnen combineren.
 • Voor een urgentieplan voor de bouw van meer sociale woningen en publieke kinderopvang.
 • Solidariteit met vrouwen zonder papieren. Voor een regularisatie van iedereen.

Samen strijden voor een doeltreffend preventief openbaar beleid!

Onze eisen:
 • Stop het gebruik van onze lichamen als objecten om de winsten van de bedrijven op te drijven.
 • Stop het banaliseren van het misbruik van vrouwen in de media (reclame, series, porno, …).
 • Gebruik reclameborden en andere advertentieruimtes voor sociale doeleinden (preventie, cultuur, …) en niet enkel voor commerciële doeleinden.
 • Voor meer openbaar vervoer met meer begeleidend personeel.
 • Voor een publieke herfinanciering van het onderwijs, met als bijkomende intentie dat jongeren niet voornamelijk op porno en/of het internet voor seksuele opvoeding.

Samen strijden voor publieke investeringen in de opvang van slachtoffers!

Onze eisen:
 • Voor een publieke herfinanciering van de sociale sector om correcte begeleiding te verzekeren voor slachtoffers, maar ook om écht te kunnen werken aan preventie en bewustmaking.
 • Voor publieke investeringen in het creëren van opvanghuizen/vluchthuizen voor mensen die er nood aan kunnen hebben, specifiek voor vrouwen en hun gezinnen of LGBTQI+ (slachtoffers van seksueel/huiselijk geweld).
 • Voor personeel op het terrein (lokale politie, opvoeders, begeleidend trein-, tram-, bus- personeel) opgeleid en gevormd in preventie van en omgang met allerhande vormen van agressies en seksisme.

Echte emancipatie van de vrouwen is onmogelijk wanneer tekorten steeds groter worden! 

De budgetten voor lokale politie, gerecht, preventie, opvangcentra, sociale sector, … worden onophoudelijk afgebouwd door de overheden. Gevolg: te weinig personeel dat opgeleid is om om te gaan met seksueel geweld, een nijpend tekort aan opvangcentra, …

De regering pakt graag uit met de wet tegen seksisme van 2014. Dat is hypocriet! De wet is ontoepasbaar en pakt de bron van het probleem niet aan. Wat de regering wel doet: meer onzekerheid creëren door besparingen en flexwerk en toestaan dat onze straten en wijken vol hangen met seksistische reclame. De onophoudelijke commercialisering van onze lichamen komt de winsten van de rijken ten goede en banaliseert pesterijen en seksistisch geweld.

Echte emancipatie is onmogelijk wanneer de tekorten steeds groter worden en kan niet in een maatschappij waarin de rijkste 1% zich bijna alle geproduceerde rijkdom toeeigent.  We verdedigen de noodzaak om de strijd tegen seksisme te linken aan de strijd tegen de besparingspolitiek en, algemener, aan de strijd tegen het kapitalisme. 

We dragen onze eisen uit op scholen en campussen, in wijken en werkplaatsen. Bekijk deze video van onze actie in Gent op 29 januari 2018.

 

Onthullen, signaleren en aanklagen is belangrijk ! 

Maar het is vooral nodig om ons

te organiseren en te mobiliseren !

De plaats van vrouwen is in de strijd !

Betoging 25 november 2017 in Brussel

Onze lokale afspraken

24 november 2019

14u

Centraal Station (Brussel)

Hou me op de hoogte van deze actie

Met ROSA willen we acties, evenementen en campagnes organiseren tegen seksisme en het systeem dat seksisme voortbrengt : het kapitalisme.
ROSA OntdekkenLid worden