UGent ontloopt verantwoordelijkheid: slechts lichte tik op de vingers van KVHV

Twee maanden schorsing voor KVHV. Het blijft bij een tik op de vingers voor de verspreiders van seksisme en haatpraat. Het bestuurscollege van de universiteit ontloopt op een flagrante manier haar verantwoordelijkheid voor het discours dat gevoerd werd in haar aula’s.

Campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten en Scholieren organiseerden vanochtend een actie aan het bestuurscollege van de UGent als reactie op de KVHV-meeting met Jeff Hoeyberghs. Eerder deze week verspreidde Campagne ROSA beelden van die schandalige meeting. Het werd zelfs opgepikt door internationale media. De grote verontwaardiging resulteerde in een actie waar 250 à 300 mensen protesteerden tegen seksisme aan de UGent en voor de uitsluiting van het KVHV. Deze eis tot uitsluiting werd ook verdedigd door het gemeenschappelijk vakbondsfront aan de UGent en door de studentenvertegenwoordiger in het bestuurscollege.

Na afloop van de vergadering van het bestuurscollege volgde pas veel later op de dag een persverklaring van de rector. Het bestuurscollege neemt geen verdere sancties tegen het Gentse KVHV na de schorsing van twee maanden die door het PFK (Politiek Filosofisch Konvent) werd beslist.

Op zich is een schorsing al een overwinning en het resultaat van een stormachtige week van actie en algemene verontwaardiging op (sociale) media. De arrogante provocaties van het Gentse KVHV keerden als een boomerang terug in hun gezicht. Zelfs voor hen moet het nu stilaan duidelijk worden dat ze niet met alles wegkomen en dat hun pogingen om discriminatie en haat te normaliseren op actieve mobilisatie van jongeren en werkenden botsen.

Twee maanden schorsing dus, zoals eerder beslist door het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) van de UGent dat onafhankelijk van het bestuur sancties mag nemen ten opzichte van lidverenigingen. Het PFK is een koepelstructuur die instaat voor de erkenning en controle op alle politiek en filosofisch georiënteerde verenigingen aan de UGent. Dat orgaan is gemachtigd om zelf sancties op te leggen aan de studentenverenigingen die er lid van zijn, maar dit betekent geenszins dat het bestuurscollege niet gemachtigd is om verdere stappen te ondernemen. Het blijft bij een tik op de vingers voor de verspreiders van seksisme en haatpraat. Het bestuurscollege van de universiteit ontloopt op een flagrante manier haar verantwoordelijkheid voor het discours dat gevoerd werd in haar aula’s.

Video-reactie door Mai van campagne ROSA:

Elitair netwerk

Als de rector de uitsluiting van het KVHV weigert, is het omdat hij niet wil ingaan tegen de druk van het wijdverspreide machtsnetwerk rond het KVHV. Het is een netwerk van machtige personen in de politieke elite, in minstens drie partijen, invloedrijke figuren in de staatsinstellingen en binnen de bestuurskamers van de economie. Het is een netwerk dat tot in het bestuurscollege zit met de rechtse provocateur Siegfried Bracke. De rector wil de confrontatie met dit netwerk niet aangaan, wellicht omdat hij hoopt op een goed blaadje te blijven staan en zo goed te kunnen ‘lobbyen’ voor de UGent.

Nadat ze de mediastorm van september 2018 rond Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove relatief zonder kleerscheuren hadden overleefd, waanden de Gentse KVHV’ers (waaronder heel wat leden van Schild & Vrienden)  zich onaantastbaar. Na de verkiezingen waarin voormalige Gents KVHV’er Van Langenhove zelfs verkozen raakte als Vlaams Belanger was het zelfvertrouwen nog groter. Met een actie aan de meeting met Hoeyberghs en nog meer met de actie vandaag, riepen studenten en personeelsleden van de UGent de pogingen om haatpraat aan de universiteit te normaliseren een halt toe. Zo’n 250 tot 300 betogers riepen luid en strijdbaar slogans als: “Bestuur, Bestuur neem initiatief ! Geen seksisme op onze Unief” en “UGent, UGent, stop ermee! Met die subsidies voor KVHV!”

De actievoerders eisten dat het hele bestuurscollege tot bij hen kwam om duiding te geven over de situatie. Campagne ROSA had een open brief voorbereid met de bedoeling deze vandaag af te geven. Enkel de rector kwam naar buiten en weigerde jammer genoeg het woord te nemen voor de bezorgde studenten en personeelsleden. Deze non-boodschap zorgde voor verontwaardiging onder de actievoerders. Dat het bestuurscollege zich verstopt werd niet gesmaakt en de actievoerders baanden zich een weg naar de ingang van de vergaderzaal met de slogan “Bestuur, Bestuur, kom naar hier! Wij staan hier niet voor ons plezier!”

Extreme variant van diep ingebakken seksisme

Campagne ROSA benadrukt dat de uitlatingen van Hoeyberghs slechts een extreme variant zijn van een diep ingebakken seksisme in de maatschappij. De verantwoordelijken voor de asociale besparingen van de Vlaamse regering zijn dezelfden die al jaren een zondebokstrategie hanteren rond vluchtelingen en mensen van migratie achtergrond. Zo houden ze de aandacht weg van hun radicaal asociale beleid. Het zijn dezelfde partijen die vandaag vinden dat seksisme onder vrije meningsuiting valt en dat tegenover vrouwenhaat een simpele distantiëring voldoende is.

Onze strijd voor een samenleving zonder discriminatie is een strijd tegen alle vormen van asociaal beleid. Meer nog, het is een strijd voor een ander soort samenleving, waarin niet langer een kleine elite het overgrote deel van de rijkdom controleert en daarom belang heeft bij het permanent verspreiden van verdeel-en-heerspropaganda.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.