De plaats van de vrouw is in de strijd!

De nieuwe campagne ROSA is gericht op actie tegen seksisme en het systeem dat het voedt: het kapitalisme. Er zijn heel wat ideeën over wat we kunnen doen.

Een uitstekend idee om deze ideeën te delen, is door lokale ROSA-cafés te organiseren. Rond een glas of een koffie kunnen we informeel discussiëren over de benadering, slogans en hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen bouwen aan de eenheid van de 99% tegen seksisme en besparingen. Enkele ideeën rond mogelijke acties.

De vrouw is geen lustobject!

Het is niet omdat seksisme overal aanwezig is, dat het ook normaal en aanvaardbaar is. We mogen niet aanvaarden dat het vrouwenlichaam wordt gebruikt als een marketingobject, bijvoorbeeld op affiches voor feestjes. Waarom geen stickers maken en deze over dergelijke affiches hangen?

We kunnen de discussie rond de kwestie van ongewenst gedrag mogelijk maken door er ruimte voor te vragen. Bijvoorbeeld door in de klas een lesuur te vragen waarin de leerlingen zelf kunnen uitleggen waarom strijd tegen seksisme nodig is. Op de middag kan een algemene vergadering gehouden worden of een symbolische actie zoals Spaanse scholieren op de foto hieronder. We zullen samen de strijd moeten aangaan.!

Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid

Er zijn heel wat pogingen om vrouwen op te leggen hoe ze zich moeten kleden: geen minirokjes om geen geweld ‘uit te lokken’, ook geen lange rok en al zeker geen hoofddoek in een publieke plaats of op school wegens ‘niet neutraal’, … Wij verdedigen het recht van vrouwen om zich te kleden zoals ze dat willen: baas over eigen lichaam en dus ook over eigen kledij. Het is niet aan de politici, schooldirecties of werkgevers om daarover te beslissen. Tegen de beslissing dat een hoofddoek een reden tot ontslag kan zijn, was er in Antwerpen een actie van studenten die op de middag verzamelden en allemaal een hoofddoek opdeden om te pleiten voor het recht om zelf te beslissen wat ze dragen. Het was meteen een reactie op racisme en islamofobie die zeker geen antwoorden zijn op seksisme.

Voor goede jobs aan goede lonen

Interim, onvrijwillig deeltijds werk, lage lonen, slechte arbeidsvoorwaarden, … Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de hyperflexibele en onzekere jobs. Laten we de strijd daartegen organiseren. De schoonmakers aan de ULB gaven het goede voorbeeld. Zoals activisten van ROSA en de Actief Linkse Studenten dit deden bij die staking aan de ULB, is het mogelijk om onze solidariteit te betuigen door deel te nemen aan een stakerspost en door actieve solidariteit te organiseren. Dergelijke acties zijn noodzakelijk om de toenemende flexverslaving te stoppen!

Meer publieke middelen voor de zorgsector

De campagne ROSA was aanwezig op de grote zorgbetoging van 21 maart. Dergelijke vakbondsbetogingen zijn de grootste bewegingen van vrouwen in strijd in ons land. We verdeelden er een pamflet met een oproep voor een sterke en eengemaakte beweging tegen privatiseringen en tegen de chronische onderfinanciering van de sector met rampzalige gevolgen voor het personeel en de kwaliteit van de dienstverlening. Een campagne voeren om vrouwen lid te maken van de vakbond, zeker in sectoren waar ze een meerderheid van het personeel vormen, is van groot belang in zowel grote instellingen als kleine structuren.

Vorm een ROSA-comité in jouw regio om deze voorstellen op te nemen of andere lokale acties te organiseren. Reageer vandaag nog tegen onderdrukking, seksisme en het asociaal beleid!

—————————————————————————————————–

WAAROM ROSA?

Na de startdag van ROSA vroegen we enkele aanwezigen waarom deze campagne nodig is en wat zij er belangrijk aan vinden.

“De lanceringsdag van ROSA heeft veel enthousiasme opgewekt bij ons allemaal. Deze strijdbare feministische campagne is niet alleen een krachtig mobilisatie-instrument, maar ook een platform voor interessante discussies en een bron van heel veel nieuwe informatie. Dankzij de lanceringsdag van ROSA heb ik veel kunnen bijleren over de protestbeweging voor het recht op abortus in Polen en de Million Women’s March in de VS en andere internationale gebeurtenissen waarover de internationale sprekers het hadden. De discussie in de verschillende commissies was ook heel erg boeiend en verrijkend: hoe strijden tegen het seksisme? Wat is de beste strategie? Wat kan de geschiedenis van de Internationale Vrouwendag ons leren? Hoe verloopt de strijd van de scholieren, studenten, werkenden? Waarom hebben vrouwen socialisme nodig en waarom heeft socialisme op zijn beurt vrouwen nodig?

“Het is heel erg belangrijk om niet te vergeten dat verschillende vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn. De strijd tegen seksisme is een onlosmakelijk deel van de strijd voor een beter leven van ons allemaal! En daarom – word snel lid van ROSA, reageer mee tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid!”

Anna, studente, Antwerpen

“Waarom ik bij Rosa ben aangesloten? Seksisme is een alledaags fenomeen, dit kan gaan van flauwe moppen tot kritiek op de manier waarop men zich kleedt en uiteindelijk zelfs tot (seksueel) geweld. Het wordt er van jongs af aan ingepompt: roze voor meisjes, blauw voor jongens. We worden geïndoctrineerd door beelden met uitgemolken schoonheidsidealen en opvattingen over wat mannelijk is en wat vrouwelijk is. En de gevolgen hiervan worden zwaar onderschat.

“Studies tonen aan dat slechts 1% van de jonge meisjes in Europa zich totaal tevreden verklaart met hun lichaam. Ook ik zie in mijn omgeving hoe meisjes veel te jong beginnen met op hun lijn te letten, ontzettend onzeker zijn over hun uiterlijk en vaak compleet de kluts kwijt zijn over hoe ze zich willen kleden. Enerzijds willen ze zich bloot en ‘vrouwelijk’ kleden, maar zijn ze bang om als te provocerend of zelfs als slet bestempeld te worden. Anderzijds zijn er net die zich ‘mannelijker’ willen kleden, maar schrik hebben om als ‘onaantrekkelijk’ neergezet te worden.

“Feminisme leeft wel, er is een laag jongeren die zich op alle mogelijke manieren probeert af te zetten tegen de sterk doorgedreven genderpatronen die er vandaag zijn. Maar al bij al zie ik dat er ontzettend veel verwarring is en feminisme te vaak wordt herleid tot een imago.

“ROSA doorbrak dit idee voor mij. We stellen ons zelf heel duidelijk de vragen: waar komt seksisme nu exact vandaan? Hoe komt het dat dit vandaag nog in stand wordt gehouden? We komen tot de conclusie dat de strijd tegen seksisme onlosmakelijk verbonden is met de strijd tegen kapitalisme, dat feminisme geen imago maar een politieke strijd is! En dat de strijd voor de rechten van de vrouw een strijd voor een socialistische samenleving is!

Mai, scholiere, Gent


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.