Een kind als ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil !

80% van de alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Er is strijd nodig voor betere levensvoorwaarden zodat iedereen een echte keuze heeft om een kind op te voeden op het ogenblik dat de moeder dit wil en zonder het risico om hierdoor in armoede terecht te komen.

Deel van pamflet van de zomercampagne van ROSA : My Body My choice

902 miljoen € besparingen in onze gezondheidszorg…: onze sociale verworvenheden zijn bedreigd. De besparingen treffen ons allemaal en vrouwen des te harder. Daarenboven zijn er dan nog reactionaire groepen die zich gesterkt voelen door het ‘Trumpisme’ dat ingang vindt op de puinhopen van de economische crisis en de gevolgen ervan.

We verdedigen de toegang tot seksuele gezondheidszorg: lessen rond seksuele opvoeding, gratis voorbehoedsmiddelen die toegankelijk zijn waarbij dit ook geldt voor de Morning-afterpil en de uitbreiding van het recht op abortus. De centra voor gezinsplanning moeten meer middelen krijgen zodat ze een grotere rol kunnen spelen in verschillende aspecten.

Dit vereist onder meer een kinderbijslag die overeenstemt met de echte kost van een kind, gratis openbare diensten die toegankelijk zijn: kinderopvang, scholen, gezondheidszorg en waarom ook geen wasserijen, publieke kantines, … om te strijden tegen zowel precaire jobs in deze sectoren als tegen de dubbele dagtaak van vrouwen.

MIJN LICHAAM, MIJN KEUZE, MIJN VRIJHEID !

  • Voor een reële keuze
  • Voor toegankelijke, gratis en kwaliteitsvolle contraceptie en abortus
  • Voor het recht kinderen te krijgen zonder het risico te lopen in armoede te belanden
  • Stop de bezuinigingen in gezondheidszorg, openbare diensten, …

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.