Pride is a protest – ONZE STRIJD IS INTERNATIONAAL!

En net als vorig jaar organiseren we ook op zondag 26 juni onze eigen 'Pride is a Protest'-manifestaties in Brugge en Gent. Er zal een collectief vertrek vanuit Luik, Brussel en Antwerpen worden georganiseerd.

Pride is a Protest – Brugge  

Pride is a Protest – Gent

Collectief vertrek :

Voor LGBTQIA+ mensen blijft discriminatie, onbegrip, verbaal en fysiek geweld deel uitmaken van het leven. Ook al verkregen we al heel wat formele rechten en is er antidiscriminatiewetgeving. Nog steeds houden veel jongeren hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit verborgen voor hun omgeving. Ze kunnen niet zijn wie ze willen zijn en erger nog, worden vaak slachtoffer van geweld. Velen lijden onder depressie en angststoornissen. Geweld en je niet aanvaard voelen heeft een directe impact op het mentaal welzijn. Wereldwijd zijn er volgens Amnesty nog steeds 76 landen waar seksuele handelingen tussen volwassenen van hetzelfde geslacht strafbaar is. Er is een toename van discriminatie en geweld. Van de LGBTQIA+ vrije zones in Polen, de criminalisering van LGBTQIA+ onderwijs in Hongarije en de VS, de haatspeech tegen trans personen door Bolsonaro in Brazilië, het (politie)geweld in Turkije tot de concentratiekampen in Tsjetsjenië…

Pamflet – PDF Versie                         Affiche – PDF Versie

Ook de oorlog zet grote druk op de Oekraïense LGBTQIA+ gemeenschap. Hun verworven rechten waren reeds zeer beperkt. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden geviseerd met toenemende haat en geweld. Poetin noemt genderfluïditeit een misdaad en stelt homoseksualiteit gelijk aan pedofilie. Hij voert reeds 10 jaar een oorlog tegen de LGBTQIA+ gemeenschap in eigen land. Maar LGBTQIA+ activisten staan ook op de voorgrond van sociale strijd. Er zijn scholierenprotesten in de VS tegen de “Don’t say gay bill”, studentenprotesten tegen de anti LGBTQIA+ propaganda van Erdogan en de strijd van de moedige activisten in Brazilië, Hongarije en Polen die vervolgd en vermoord worden. In Rusland spelen de LGBTQIA+ activisten een trekkende rol in de anti-oorlogsbeweging en tegen het Putin regime.

DRINGEND: Pride moet terug een protest worden!

De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen. Om te strijden voor onze rechten, tegen elke vorm van discriminatie en voor investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving. Er zijn meer dan genoeg middelen, maar deze zijn in handen van de 1% rijksten. De strijd voor LGBTQIA+ welzijn en de sociale strijd voor een andere samenleving gaan hand in hand. Het welzijn van ons allen staat haaks op het kapitalisme, waarin de winsten van een kleine elite centraal staan. Rechten op papier betekenen niets in een samenleving waarin niet welzijn maar winsten centraal staan. De LGBTQIA+ beweging moet zich organiseren en op straat komen voor onze rechten, tegen discriminatie en voor investeringen in onderwijs, zorg en een veilige omgeving. Het klassieke kerngezin is een hoeksteen van het kapitalisme. Heel de sociale structuur blijft georganiseerd rond een klassiek gezin met een persoon die kostwinner is en een ander die vooral de huishoudelijke taken op zich neemt. Nochtans zouden deze zorgtaken en huishoudelijk werk ook maatschappelijk kunnen worden georganiseerd. Maar daarvoor moeten we over de rijkdommen beschikken die vandaag in private handen geconcentreerd zijn. Volgens Campagne ROSA zal discriminatie pas verdwijnen wanneer we de voedingsbodem gecreëerd door het kapitalisme wegnemen. Deze strijd moeten we samen voeren: We have a world to win!

Op Pride Protest 2022 strijden we voor:

  • Investeringen in onderwijs, voor o.a. degelijke lessen seksuele opvoeding waarin LGBTQIA+ thema’s en genderdiversiteit besproken worden van in de kleuterklas
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijk of psychologische zorg nodig heeft deze ontvangt zonder op een wachtlijst te staan.
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit en uiterlijk.
  • Investeringen in socio-culturele LGBTQIA+ ontmoetingsplaatsen en organisaties, die veel expertise, maar weinig middelen hebben.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen een veilig onderdak te garanderen.
  • Internationale steun voor LGBTQIA+ organisaties en gemeenschappen. Niet enkel symbolisch maar concreet door het vrijmaken van middelen en het versoepelen van de migratieprocedures voor vluchtelingen.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.