Onderdrukking is geen individuele kwestie, het hele systeem is schuldig!

Campagne ROSA wil de discussie over strategieën in de strijd tegen seksisme en de gewelddadige verkrachtingscultuur voeren. Het is positief dat de strijd tegen verkrachtingscultuur en andere vormen van onderdrukking breder opgenomen wordt. Collectief in actie komen voor zo’n programma is de beste manier om een einde te maken aan het systeem.

Naar aanleiding van enkele misselijkmakende gebeurtenissen was er de voorbije weken grote verontwaardiging over het gebrek aan veiligheid op straat, victim blaming en verkrachtingscultuur. In Luik werd een feministe aangevallen en gewond door messteken. In Gent was er een verkrachtingszaak met erg lichte straffen tegen een achtergrond van victim-blaming van het slachtoffer. In Groot-Brittannië was er massaal protest na de moord op Sarah Everard door een politieagent en na het repressief onderdrukken van protest hiertegen. Campagne ROSA wil de discussie over strategieën in de strijd tegen seksisme en de gewelddadige verkrachtingscultuur voeren.

Privileges of rechten die voor iedereen moeten afgedwongen worden?

Het is positief dat de strijd tegen verkrachtingscultuur en andere vormen van onderdrukking breder opgenomen wordt. Dat gebeurt helaas vaak vanuit een individueel oogpunt. Sommige activisten zeggen dat we seksueel geweld enkel kunnen bestrijden door mannen op te voeden. Anderen stellen dat de enige oorzaak van verkrachtingen de verkrachters zelf zijn. Sommigen denken dat het nodig is dat we ons voldoende bewust zijn van onderdrukking en discriminatie. Daaraan wordt soms toegevoegd dat sommige mensen sowieso minder bewust kunnen zijn omdat ze het ‘privilege’ hebben dat ze wit, man of hetero zijn.

Het is belangrijk dat het gerecht optreedt tegen seksistisch geweld. Dat volstaat echter niet. Seksisme en verkrachtingscultuur zitten ingebakken in een systeem dat gekenmerkt wordt door steeds grotere economische ongelijkheid, de bijhorende machtsverhoudingen en het winstbejag. Een recent voorbeeld is Sarah Everards die door een Britse politieagent om het leven werd gebracht. In datzelfde land zijn premier Boris Johnson en minstens één van zijn ministers eerder in opspraak gekomen door seksueel misbruik. De verkrachtingscultuur is geen kwestie van onwetendheid van mannen of van enkele ‘rotte appels’. De discussie beperken tot gender, gaat de verantwoordelijkheid van het beleid en het systeem uit de weg. Campagne ROSA verzet zich tegen het kapitalistisch systeem waarin een pandemie van seksistisch geweld kan woekeren.

Wij menen dat iedereen het recht moet hebben om veilig te zijn op straat, op school, op sociale media of in het uitgaansleven. Dat zijn geen privileges, het zijn rechten die voor iedereen zouden moeten gelden en die we door er samen voor te strijden effectief kunnen afdwingen.

Waar komen verkrachtingscultuur en seksisme vandaan?

De verkrachtingscultuur wordt actief in stand gehouden. Zo wordt machistisch gedrag via reclame en de porno-industrie genormaliseerd. Maar al te vaak zien we daar op een verbloemde manier stalkingen die eindigen in verkrachting. Door een bepaald parfum of hemd te kopen, zou het voor iedere man mogelijk zijn om gelijk welke vrouw te verleiden. Dit soort beelden zorgt voor een algemeen onbegrip in de samenleving over wat wederzijdse toestemming betekent. We worden immers telkens weer misleid hierover. Bovendien wordt seksualiteit gecommercialiseerd en tot handelswaar omgevormd. Denk maar aan de reclame van het bedrijf “Rich Meet Beautiful” enkele jaren geleden: “Hey studentes, ga voor een betere levensstijl: date een sugar daddy.” Tekorten in de samenleving, zoals de precaire positie van  studenten, worden actief gebruikt om seksisme te versterken.

Welke strategie stelt Campagne ROSA voor?

Seksisme bestaat niet omdat er elke jaar seksistische individuen geboren worden, maar omdat de kapitalistische klasse het gebruikt als een instrument om ons te verdelen en de eigen winsten op te drijven. Het is een systeemkwestie. Daarom komt Campagne ROSA op voor socialistisch feminisme, voor een fundamenteel andere samenleving dan het kapitalisme. Het systeem bestrijden, betekent dat we actief moeten bouwen aan solidariteit onder alle jongeren en werkenden. We moeten beseffen wie onze bondgenoten zijn en wie onze gemeenschappelijke vijand. Onze redenen om te willen bouwen aan een andere samenleving zullen ongetwijfeld soms verschillen, net zoals onze identiteiten en gevoeligheden verschillen. Maar ze komen wel voort uit hetzelfde systeem.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het probleem van seksisme en andere vormen van discriminatie. Er wordt gezocht naar manieren om actief te strijden. Er duiken nieuwe slogans op alsook stickers of spandoeken. Eens we weten waar we tegen zijn, is de volgende stap om na te gaan van waar onderdrukking komt en welk alternatief we voorstellen. Campagne ROSA verdedigt socialistisch feminisme: we komen op voor een fundamenteel andere samenleving die vertrekt van de noden van iedereen. Een oproep om ‘woke’ te worden of verschillende benaderingen van identiteitspolitiek (zoals de privilegetheorie) zijn gebaseerd op een terechte aanklacht van een enorm probleem. Maar ze laten de echte verantwoordelijken voor onderdrukking buiten schot en zijn niet gericht op het opbouwen van eenheid onder jongeren en werkenden. Om tot overwinningen te komen, is onze eenheid essentieel. Het versterken van deze eenheid vereist respect voor elke gevoeligheid. We mogen ons niet van vijand vergissen: het kapitalisme heeft seksisme nodig, het zijn de kapitalisten die er voordeel uit halen.

Campagne ROSA probeert in haar strijd zoveel mogelijk jongeren en werkenden te betrekken. De beste manier om dat te doen, is met een programma waar we allen baat bij hebben: degelijke jobs en arbeidsvoorwaarden, betaalbare huisvesting, meer en gratis openbare diensten, publieke investeringen in zorg en onderwijs, arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen, een minimumloon van 14 euro per uur en uitkeringen boven de armoedegrens … Een vollediger overzicht vind je op https://nl.campagnerosa.be/programma-rosa.

Collectief in actie komen voor zo’n programma is volgens Campagne ROSA de beste manier om op korte termijn het bewustzijn rond onderdrukking te vergroten en meteen een weg aan te reiken om een einde te maken aan het systeem waarin seksisme en andere vormen van onderdrukking zo sterk aanwezig zijn.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.