Zin om te lezen? Campagne ROSA stelt voor …

Ook wij van Campagne ROSA blijven in ons kot. In deze vreemde tijden is het belangrijker dan ooit om de grijze hersenmassa te blijven stimuleren. Daarom geven we jullie elke week een inspirerende leestip mee. Om over na te denken. Om bij te leren. Om te zien dat het ook anders kan.

“Kom vrouwen aangepakt” – geschreven door Bart Lankester – is het levensverhaal van socialiste en feministe Trien de Haan (1891-1986). Het is een boeiend verhaal van een sterke vrouw die zich organiseert en een leidersfiguur wordt binnen de arbeidersbeweging. Beïnvloed door Henk Sneevliet en Henriette Roland-Holst, lag ze aan de basis van de Vrouwenbond binnen de Revolutionaire Socialistische Partij, die werd opgezet door marxisten die zich verzetten tegen het opkomende stalinisme in Rusland én Nederland. Trien zag de vrouwenstrijd als onderdeel van de klassenstrijd. ‘Als het proletariaat vrij is, dan de vrouw ook’, was voor haar een voorwaarde voor de klassenstrijd en geen gevolg! In de Tweede Wereldoorlog wordt ze opgepakt en komt ze in Ravensbruck terecht. Na de bevrijding bleef Trien actief in de feministische beweging, maar gaf ze eerder steun dan zelf te trekken.

Wat mij aansprak in het boek, is het feit dat veel gebeurtenissen, discussies en conclusies nog steeds actueel zijn. Ik heb veel bewondering voor Trien die steeds bewuster werd van haar omgeving, en gaandeweg interessante politieke analyses maakt en mobiliseert. Deze analyses hebben veel betekend voor de Nederlandse linkerzijde. Uiteraard zijn er beperkingen, maar Trien kwam actief op voor een socialistische maatschappij met gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Tegen kapitalisme en fascisme plaatste ze eenheid in strijd!

Website over Trien de Haan : Hier

Meer lezen : Hier


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.