8 Maart/Antwerpen – Tegen elke vorm van discriminatie!

Ook in Antwerpen nam ROSA het initiatief om van 8 maart opnieuw een dag van strijd te maken. Daarvoor werd een mars aangekondigd die vertrok van de Ossenmarkt richting De Conickplein.

Met 200 aanwezigen was dit niet alleen een belangrijk succes, het is bovendien het opnieuw aanknopen met een traditie die verloren was gegaan.

Naast de centrale slogan, van #metoo naar #wijvechtenterug, besteedden we in Antwerpen bijzondere aandacht aan de slogan “racisme is geen antwoord op seksisme”. Nu seksisme onder de aandacht werd gebracht door slachtoffers van geweld en pesterijen, proberen rechtse populisten het debat te misbruiken door de schuld bij vluchtelingen, immigranten en moslims te leggen. ROSA verzet zich tegen elke vorm van discriminatie en verdedigt de vrije keuze van de vrouw in elk opzicht. Die vrije keuze kan enkel maar gegarandeerd worden als vrouwen financiële onafhankelijk kunnen zijn. Racisme leidt de aandacht af van de fundamenten van discriminatie: een maatschappij van tekorten waarin bespaard wordt op lonen, pensioenen, openbare diensten en onderwijs.

De betoging werd versterkt door een grote delegatie van 50 Koerdische vrouwen. Met hun slogan “Jin, Jiyan, Azadi” (“Vrouw, Leven, Vrijheid” in het koerdisch) verzetten ze zich tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking.

Ook de aanwezigheid van een hele reeks syndicalisten van verschillende sectoren was belangrijk. Een afgevaardigde van ACOD Spoor en iemand uit de non-profit namen het woord op het einde van de betoging en legden uit hoe de verdediging van onze openbare diensten een vrouwenzaak is. De afbouw van openbare diensten treft vrouwen in het bijzonder door de dubbele dagtaak, waarmee ze geconfronteerd worden, te verzwaren. Gratis kinderopvang; gratis, meer en degelijk openbaar vervoer; herinvesteringen in onderwijs, … dat zijn zaken die het neoliberalisme afbouwt. Bovendien pleit ROSA voor de syndicalisatie van vrouwen, zodat feminisme en de strijd tegen seksisme ook binnen de vakbonden een strijdthema wordt.

Die uitdaging staat voor ROSA centraal in de discussie “wat na #metoo”. De aanklachten hebben actie en een strijdbare 8 maart terug op de orde van de dag gezet. ROSA wil op die manier het debat stimuleren over het programma dat de vrouwenbeweging kan verdedigen om tot eenheid te komen tussen de werkende mannen en vrouwen, ongeacht religie en afkomst. Daarover willen we met alle geïnteresseerden in discussie gaan op de vergadering “Bouw mee aan ROSA Antwerpen”. Die vindt plaats op 15 maart.

Foto’s door Liesbeth

foto2

Vidéo door Aisha :

Gisteren in Antwerpen ! #FightBack

Publiée par Paulis Aisha sur Vendredi 9 mars 2018

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.