USA: Solidarity with the struggle for abortion & LGBTQIA+ rights

Campagne ROSA is solidair met de strijd in de VS voor het recht op abortus en Roe v. Wade!

Op 2 mei lekte het plan uit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om legale abortus ongedaan te maken. Duizenden jongeren en werkenden trokken ondertussen al de straat op om het recht op abortus voor iedereen die het nodig heeft te verdedigen.

De aanval op seksuele en reproductieve rechten maakt deel uit van een reactionaire golf tegen vrouwen en LGBTQIA+ personen. Het recht op zelfbeschikking en toegang tot gezondheidszorg is er al langer in gevaar.

Al sinds 1 september vorig jaar worden in Texas alle abortusdiensten afgeschaft met de “foetal heartbeat” wet. Wie een zwangerschap wil beëindigen wordt hiermee het recht op essentiële zorg afgenomen.

De “Don’t Say Gay” wet in Florida verbiedt elke vorm van discussie over seksuele geaardheid en genderidentiteit op school.
Ook in staten als Alabama worden de rechten van jonge trans personen aangevallen.

KAPITALISME LAAT ONS NIET TOE ONZE RECHTEN ECHT TE BEKOMEN! De aanvallen op ons lichaam zullen iedereen raken. Over de hele wereld proberen conservatieve en reactionaire regeringen gelijkaardige aanvallen uit te voeren.

We moeten daarom bouwen aan een massabeweging die onze sociale verworvenheden verdedigen en SOLIDAIR IS MET DE PROTESTEN IN DE VERENIGDE STATEN.

In België is abortus mogelijk, maar ook bij ons is de toegang ertoe te beperkt door het gebrek aan investeringen in de gezondheidszorg. Bovendien is abortus nog steeds geen volledig recht. Het is beperkt tot 12 weken en dus slechts voor een beperkt aantal gevallen gedecriminaliseerd.

MY BODY MY CHOICE!

  •  Voor het recht op gratis abortus. Voor gratis, degelijke en makkelijk verkrijgbare voorbehoedsmiddelen. Voor volledige reproductieve zorg en volledige gender-bevestigende zorg voor iedereen!
  •  Lessen seksuele opvoeding die niet heteronormatief zijn en ook ingaan op belangrijke vraagstukken zoals wat is gender en wat is consent.
  •  Voor het recht om kinderen te krijgen zonder daarbij het risico te lopen in armoede te belanden.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.