Wij eisen meer middelen voor onderwijs!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle onderdelen en lagen van de samenleving, maar daar waar de machtsstructuren onevenredig verdeeld zijn, is het nog meer aanwezig.

📸 Wannes Nimmegeers

De jarenlange besparingen op onderwijs wegen op onze universiteiten. Ze doen steeds meer met steeds minder personeel en middelen. Ook nu vallen de klappen van de aangekondigde besparingen aan de Ugent vooral op de ondersteunende diensten voor studenten en personeel. Zo kondigde de Ugent besparingen aan in o.a de kinderopvang, de maaltijdvoorzieningen, de post-en transportdiensten, en verdubbelen de inschrijvingsgelden voor doctoraatsstudenten.

Heel wat getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de media zijn getuigenissen van onderzoekers. Onderzoekers aan onze universiteiten hebben een erg precair statuut. Ze zijn voor de afhandeling van hun doctoraat en de lancering van hun academische carrière enorm afhankelijk van hun promotor. Daarmee zitten ze in een erg kwetsbare positie.
Wij eisen meer middelen voor onderwijs om betere statuten en degelijke ondersteunende diensten te kunnen voorzien.

We eisen

  • Laagdrempelige meldpunten voor studenten, onderzoekers en personeel aan alle universiteiten en hogescholen
  • Transparante procedures over hoe klachten worden afgehandeld.
  • Tuchtcommissies die paritair zijn samengesteld met zowel vertegenwoordigers van het bestuur, vertegenwoordigers van het personeel, vakbonden en studenten.
  • Betere statuten voor onderzoekers zodat de afhankelijkheid van de promotor vermindert.
  • Stop de “Publish or Perish”-ratrace. Neem de financiering van onderzoek in publieke handen. Enkel op die manier kan grondig, vernieuwend en baanbrekend onderzoek ingezet worden in dienst van de samenleving
  • Stop aan de besparingen in het onderwijs, investeer in onderwijs!
  • Voor kwaliteitsvol onderzoek, onderwijs en degelijke ondersteunende diensten voor studenten en personeel.

Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.