Geen statutarisering voor jonge kindbegeleidsters met een kinderwens ? Stop seksisme aan de Ugent!

De besparingsnota van de UGent plant de privatisering van de kinderdagverblijven. Dit betekent de achteruitgang van dienstverlening, het verlies van jobs en slechtere werkomstandigheden voor het personeel.

De besparingsmaatregel treft in het bijzonder vrouwen: ze zijn oververtegenwoordigd in de sector.

ACOD Universiteit Gent stelt als alternatief voor op de besparingsronde al het UGent personeel te statutariseren. Dit zou een belangrijke kostenbesparing voor de UGent als een verbetering voor de positie van het personeel zijn. Niet iedereen denkt hier hetzelfde over.

“Statutariseren van het personeel van de kinderopvang van de UGent: dat gaat niet, want zij worden te vaak zwanger.” Onvoorstelbaar dat dit soort uitspraken vandaag de dag nog mogelijk zijn, en dat door de directeur Studentenvoorzieningen.

Het argument is niet alleen fout: de statutarisatie brengt immers voldoende op om te voorzien in vervanging, én alle kindbegeleiders die de voorbije periode in moederschapsbescherming moesten gaan hebben gevraagd naar alternatieve tewerkstelling. Het is de UGent die dit systematisch geweigerd heeft.

Jonge vrouwen niet statutariseren omdat ze mogelijks zwanger zouden worden: dat is seksisme. Is dit de manier waarop de “biechtstoelgesprekken” tussen de rector en de directeurs en decanen verlopen zijn? Zijn het dit soort vooroordelen en seksistische argumenten die geleid hebben tot het besparingsplan van het management? Is het op deze basis dat sociale alternatieven zoals statutarisatie niet zijn overwogen?

Dit toont nogmaals het asociaal en seksistisch karakter van de besparingen aan: kom dus woensdag naar de UGent tegen besparingen – Ghent University against cutbacks.
Kom ook op straat op 8 maart, Internationale Vrouwendag, om te strijden tegen seksisme en het systeem dat het voortbrengt!

Afspraak in gent : 8 maart 19u Stadshal


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.