De Texas’ ‘heartbeat’ wet is van kracht: wat nu?

Het Texaanse "heartbeat"-wetsvoorstel is nu de meest extreme anti-abortuswet van het land, waardoor abortussen slechts tot 6 weken legaal zijn, dat wil zeggen voordat de overgrote meerderheid van de mensen weet dat ze zwanger zijn!

➡️ Deze aanval op #reproductiverights zal mensen uit de werkende klasse en gekleurde mensen extra hard treffen. Bovendien moedigt de wet klokkenluiden aan, mensen worden zelfs beloond voor het aangeven van betrokken zorgpersoneel of mensen die abortus willen plegen!

➡️ Deze afschuwelijke aanslag komt op een moment dat er over de hele wereld extreme anti-abortuswetten zijn aangenomen, onder meer in Polen en Argentinië. Deze wetten hebben tot massale strijd geleid, waarbij jonge vrouwen uit de werkende klasse de straat op zijn gegaan om seksisme, genderonderdrukking en het kapitalisme aan te vallen.

➡️ In Polen, waar de conservatieve regering banden heeft met de katholieke kerk, zijn bijna alle abortussen verboden. Afgelopen najaar demonstreerden 100.000 mensen in Warschau met tegen de repressieve regering en fascistische bendes onder het motto “Vrije keuze, geen terreur”.

➡️ In januari kwam een jarenlange strijd voor reproductieve rechten tot een hoogtepunt. In Argentinië vierden duizenden mensen het behalen van abortusrechten, een overwinning tegen seksistische onderdrukking en geweld. Met de oprichting van de nationale campagne voor legale, veilige en gratis abortus werd de massabeweging gecoördineerd met feministische organisaties in het land.

➡️ Nu Roe v. Wade dreigt te worden omvergeworpen, moeten we de strijd tegen anti-abortuswetten, genderonderdrukking en gendergerelateerd geweld over de hele wereld met elkaar verbinden. Deze kwesties zijn onlosmakelijk verbonden met het kapitalisme. We moeten er dan ook van uit gaan dat kapitalistische rechtbanken en partijen ons niet zullen beschermen. We moeten daarom terugkeren naar de strijdmethodes die Roe v. Wade wonnen, en massabewegingen opbouwen op basis van socialistisch feminisme om veilige, legale en toegankelijke abortus, kinderopvang voor iedereen, leefbare lonen, universele gezondheidszorg, en meer te winnen. Het hele systeem is schuldig!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.