Solidariteit met de strijd van kinderverzorgsters!

Na de acties van 1 april organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 5 mei 2021 opnieuw acties in de kinderdagverblijven in Wallonië en Brussel.

De kinderverzorgsters eisen erkenning van de COVID-risico’s, respect, prioritaire toegang tot vaccins, een herwaardering van het beroep en herfinanciering van de sector door de overheid. Op 1 april hebben we gezien dat deze sector in staat is zich te mobiliseren. Laten we mobiliseren!

ESSENTIEEL BEROEP – Sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn werknemers in de kinderopvang blijven werken om te zorgen voor de kinderen van degenen die naar het werk moeten pendelen of om ouders te ontlasten die aan het eind van hun werk/privé-balans zijn.

Zij – bijna 95% van het personeel in de kinderopvang zijn vrouwen – zijn vanaf het begin op het werk gebleven en hebben risico’s genomen omdat afstand houden van de kleintjes gewoonweg niet mogelijk was. Kinderverzorgsters zijn jarenlang onzichtbaar geweest, zonder erkenning voor hun werk – dat van essentieel belang is voor de samenleving – ze hebben geen voorrang gekregen bij vaccinaties en geen bonussen of structurele loonsverhogingen. Nu eisen ze erkenning en respect voor hun rechten!

De hervorming van de sector voor jonge kinderen werd door de vorige regering aanvaard.  Maar door de nieuwe beheersovereenkomst van de ONE (Franstalige Kind en Gezin) lijkt het erop dat de regering de weinige vorderingen die op tafel lagen, ter discussie probeert te stellen door niet voldoende budget over te houden om ze te kunnen toepassen. Hoewel het idee om kinderverzorgers met een contract een loonstatuut te geven – waardoor ze toegang krijgen tot meer sociale rechten – voor veel kinderverzorgers een belangrijke stap was, volstaat het niet om een antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd: moeilijk einde van de loopbaan, hard werken, zeer lage lonen, … en ten slotte een totaal ontoereikende overheidsfinanciering.

En dit geldt des te meer als we kijken naar de essentiële rol die kinderopvanginstellingen spelen voor de samenleving als geheel. Het gebrek aan kinderopvangplaatsen is een realiteit waarmee veel ouders te kampen hebben. Als gevolg daarvan verminderen veel moeders hun werkuren – of stoppen tijdelijk met werken – om voor de opvang van jonge kinderen te zorgen, wat uiteraard gevolgen heeft voor de lonen en pensioenen van vrouwen.

Om over meer plaatsen in de kinderopvang te kunnen beschikken, moeten de overheidsbudgetten voor kinderopvang worden verhoogd, zodat de jobs in de sector meer waarde krijgen en er voldoende opgeleid personeel is. Het mag niet gebeuren  dat de hele sector verkocht wordt aan de hebzucht van de privé sector, die niet méér plaatsen aanbiedt, maar vooral duurdere plaatsen.

Solidariteit met de acties van de 5/5 staking!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.