28 maart: Campagne ROSA Digital Conference

Het programma voor de conferentie wordt aangepast zodat u het beste via een videoconferentie kunt deelnemen (meer informatie volgt binnenkort). Namiddag van discussie en debat met onder andere : >> SUZANNE WRACK, feministe en sportjournaliste bij THE GUARDIAN, >> ALEXANDRA ALEKSEEVA (Rusland), coördinator van SocFemAlt (СоцФем Альтернатива), tegen huiselijk geweld en voor LGBTQI+ mensen.

De socialistisch-feministische Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) en de antikapitalistische jongerenorganisatie Actief Linkse Studenten & Scholieren (ALS) slaan de handen ineen voor een unieke conferentie op zaterdag 28 maart.

Praktisch:

Zaterdag 28 maart
Via een videoconferentie (meer informatie volgt binnenkort)
Een vrije bijdrage is welkom
rekeningnummer van ROSA : BE54 5230 8095 8497 (vrije mededeling: Steun 28-3)
Meer info: contact@campagnerosa.be

Facebook

Het kapitalisme profiteert van seksisme om

  • … onze lichamen te gebruiken voor marketing, als seksobjecten, om bedrijfswinsten omhoog te drijven. Samen met een schrijnend gebrek aan financiering van het onderwijs, leidt het tot een “seksuele opvoeding” die vooral via porno verloopt. Dat alles versterkt de verkrachtingscultuur die onduidelijkheid creëert rond wat onderlinge toestemming is.
  • … de lage lonen in de sterk vrouwelijke zorg- en dienstensector (kinderopvang, scholen, gezondheidszorg, schoonmaak,..) te rechtvaardigen. Waarom immers lonen uitbetalen die gebaseerd zijn op vaardigheden wanneer met die beschouwt als “natuurlijke vaardigheden”?
  • … de besparingen in de openbare diensten te rechtvaardigen door de traditionele rol van vrouwen te verheerlijken. Deze druk van “huishoudelijk” werk verplicht talrijke vrouwen tot een onvolledige loopbaan (zonder ervoor te kiezen) met als gevolg een gebrek aan financiële onafhankelijkheid nu en nog meer als ze op pensioen gaan.
  • … te verdelen om te heersen. Zoals racisme, LGBTQI+fobie en alle discriminaties verdeelt het seksisme onze strijd voor een samenleving die beantwoordt aan de noden van de bevolking in zijn diversiteit.

Geen emancipatie zonder strijd tegen het besparingsbeleid en voor een andere samenleving

Ontmanteling van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en openbare diensten, massale uitbreiding van precaire jobs met lage lonen : vrouwen zijn het eerste slachtoffer van de neoliberale politiek. Die politiek komt enkel ten goede aan de 1% van de wereldbevolking die meer dan 2x zoveel rijkdom heeft als 6,9 miljard mensen. Gendergelijkheid is niet mogelijk binnen zo’n ongelijke samenleving. Het hoeft niet zo te zijn ! Massale opstanden stellen het systeem in vraag. Van Chili tot Brazilië, van Soedan tot Algerije, van Libanon tot Iran: vrouwen staan vooraan in strijd. Om overwinningen te boeken, hebben ze strijdinstrumenten nodig en een programma dat de verschillende gevechten verbindt. Om echte keuze op ons leven te verkrijgen, vechten we voor een minimumloon van 14€/u. bruto, een minimumpensioen van 1500€/maand (ongeacht onze loopbaan), maar ook voor seksuele opvoeding op school die de kwestie van onderlinge toestemming centraal stelt, enz. Laat ons echter duidelijk zijn : opdat onderdrukking verdwijnt, moeten we vechten voor een andere – een democratisch socialistische – samenleving, die niet gericht is op winst, maar waar iedereen zich vrij kan ontwikkelen. Daarom pleit Campagne Rosa voor een socialistisch feminisme.

Er is geen kapitalisme zonder seksisme

Wordt actief bij Campagne ROSA

Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme & Asociaal beleid) is een instrument voor de strijd tegen seksisme en roept vrouwen actief op zich te engageren in de sociale bewegingen. We verdedigen een feminisme die vrouwen en mannen verenigt in de strijd tegen discriminatie en antisociale maatregelen. We pleiten voor een militant feminisme dat niet zozeer lobbywerk doet, maar een beweging opbouwt op straat, in de scholen en campussen, op de werkplaatsen,… Het socialistisch feminisme vecht voor een samenleving waarin de rijkdom gebruikt wordt voor de behoeften van de bevolking. Campagne Rosa staat open voor iedereen die wil deelnemen aan die strijdbewegingen.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.