14 mars – Mars tegen Seksisme Gent

EQUAL PAY - DECENT PAY / Minimum 14 Campagne ROSA roept op om 8 maart massaal naar de nationale betoging in Brussel te gaan. Daarom legt campagne ROSA Gent de jaarlijkse Gentse betoging tegen seksisme op 14 maart, 1 week later, op de symbolische 14e van de maand.

Facebook-evenement

Seksisme en genderongelijkheid zijn verre van verdwenen. Jeff Hoeyberghs walgelijke vrouwenhaat was slechts een extreme variant van een diepgeworteld seksisme in de samenleving. Het feministische protestlied van de Chileense vrouwen in december 2019 werd een mondiaal fenomeen: overal herkennen vrouwen zich in de aanklacht tegen het systeem dat structureel en gewelddadig seksisme in stand houdt.

Aan de basis van structureel seksisme ligt de secundaire economische positie van vrouwen. De loonkloof is daar in België een schokkend voorbeeld van. Vrouwen verdienen per jaar gemiddeld 21% minder dan mannen. Dat is niet alleen openlijke discriminatie, het veroorzaakt vooral ook kwetsbaarheid voor psychologisch en fysiek geweld, voor armoede en onzekerheid. Equal Pay Day valt in België op 14 maart. Dat betekent dat vrouwen pas op 14 maart 2020 hetzelfde jaarloon voor 2019 hebben verdiend dan mannen op 31 december.

Samen op straat voor Equal Pay!

Het zijn niet de mannen die te veel verdienen, vrouwen verdienen te weinig. Er is rijkdom genoeg in deze wereld om iedereen een deftig loon of pensioen te garanderen. Sectoren en jobs waar voornamelijk vrouwen werken, zijn de laagstbetaalde sectoren en werken massaal met deeltijdse contracten. Meer dan 70% van de werkenden in de groep van de 10% laagste lonen, zijn vrouwen! Dat komt de werkgevers en de bedrijfswinsten goed uit.

Deeltijdwerk is in 92% van de gevallen geen echte vrije keuze. Het is een noodzaak om werk, privé en gezin te kunnen combineren. Wanneer neoliberale regeringen op openbare diensten besparen, moeten gezinnen de zorgtaken overnemen. Het zijn de vrouwen, in het gezin meestal degene met het laagste loon, die zo tot deeltijdwerk worden aangezet. Maar liefst 48% van de vrouwen werkt deeltijds, in vergelijking met 8% bij mannen.

Fight for €14! Tijd voor offensieve feministische eisen!

Iedereen moet in staat zijn om onafhankelijk van een partner te kunnen rondkomen, met of zonder kinderen, in een deeltijdse of een voltijdse job. Seksisme bestrijden is strijden voor de financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

Daarom is de eis van het ABVV voor een minimumloon van €14/u een feministische eis. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in jobs onder de €14/u. Een hoger en leefbaar minimumloon zou dus een eerste echte stap zijn om de loonkloof weg te werken.

Campagne ROSA organiseert daarom op Equal Pay Day, 14 maart, een 4e editie van de Gentse Mars tegen Seksisme met eisen voor sociaal-economische maatregelen tegen seksisme.

  • Voor een minimum brutoloon van €14/u,
  • Een minimumpensioen van €1500 netto per maand voor iedereen
  • Voor collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies.
  • Massale publieke investeringen in openbare diensten: gratis en voldoende kinderopvang, echt gratis en kwalitatief hoogstaand onderwijs, toegankelijke ouderenzorg, betaalbare gezondheidszorg …

Campagne ROSA roept op om 8 maart massaal naar de nationale betoging in Brussel te gaan. Daarom legt campagne ROSA Gent de jaarlijkse Gentse betoging tegen seksisme op 14 maart, 1 week later, op de symbolische 14e van de maand.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.